Nestle forplikter seg til null nettoutslipp innen 2050

16 september, 2019ANNONSE

Som et ledd i kampen mot klimaendringer, har Nestle besluttet å slutte opp om det mest ambisøse målet i Parisavtalen og null nettoutslipp innen 2050.

Nestlé annonserte 13. september sin ambisjon om å oppnå null nettoutslipp av drivhusgasser innen 2050. Dette slutter opp om det mest ambisiøse målet i Paris-avtalen; å begrense globale temperaturøkninger til 1,5°C.

Skjerper innsatsen mot klimaendringer

I forkant av Generalsekretæren i FNs klimatoppmøte i september, vil Nestlé signere ‘Business Ambition for 1.5°C.

Dette innebærer at Nestlé skjerper innsatsen mot klimaendringer, og bygger videre på et tiår med arbeid for å redusere klimagassutslipp. De fire foregående årene har Nestlé sammenstilt målene sine med forskningsbaserte mål for å holde temperaturøkningen under to grader.

Selskapet er fast bestemt på å spille en ledende rolle i å bekjempe klimaendringer. I løpet av de neste to årene vil Nestlé presentere en tidsplan med delmål for å bidra til å nå målet om kun 1,5 graders økning. Fremgangen vil evalueres årlig.

Klimaendringer er en trussel mot samfunnet og selskapet

– Klimaendringer er en av de største truslene samfunnet står overfor. Det er også en av de største truslene mot selskapet vårt, sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

– Tiden er i ferd med å renne ut når det gjelder å unngå de verste effektene av global oppvarming. Derfor setter vi nå mer ambisiøse mål for å nå en fremtid med null nettoutslipp. Ved å utnytte Nestlés ressurser og innsikt, kan vi utgjøre en betydelig forskjell. Reisen har allerede startet, og nå øker vi innsatsen, sier han.

Her er noen av Nestles tiltak:
  • Øke tempo på transformasjonen av produktporteføljen, i tråd med forbrukertrender og ønsker.
  • Lansere flere produkter med bedre miljøavtrykk. Dette inkluderer mer plantebaserte alternativer innenfor mat og drikke.
  • Bidra til balansert kosthold.
  • Reformulere produkter med mer klimavennlige ingredienser.
  • Benytte alternative emballasjematerialer.
  •  Skalere opp initiativer innen landbruk for å absorbere mer karbon.
  • Øke innsatsen for å beskytte skoger ved å plante nye trær og fremme biomangfold. Alle disse initiativene vil bidra til å bygge sterke jordbrukssamfunn.
  • Bruke 100 prosent fornybar elektrisitet i Nestlés fabrikker, lagre, logistikk og kontorer. Én tredel av Nestlés fabrikker (143) benytter allerede 100 prosent fornybar elektrisitet.
  • Nestlé vil fortsette å bruke mer energi fra fornybare kilder. Dette vil også hjelpe leverandører til å investere i ny infrastruktur, som vind- og solparker.
Krever endinger på tvers av bransjer, myndigheter og samfunn

Å begrense global oppvarming til 1,5 grader krever endringer på tvers av bransjer, myndigheter og samfunnet sett under ett. Nestlé vil fortette å være en pådriver for politikk som sikrer at alle sektorer kan bevege seg raskere mot dette målet.

Lovgivning kan bidra til å redusere barrierene for å bygge ut markedene for fornybar energi, incentivere innovasjon i landbruks- og skogsindustrien for å fange mer karbon, og bidra til å etablere karbonprising.

– For å legge en slagplan for å nå målet om 1,5 grader, må vi endre måten vi driver selskapet på. Dette vil føre til en betydelig endring i hvordan råvarene våre produseres og kjøpes inn, sier Magdi Batato, øverste sjef for Operations i Nestlé.

– Vi er avhengig av at leverandørene våre blir med på reisen. Vi står foran en enorm oppgave, men er fast bestemt på å klare det.

Bygger videre på pågående arbeid

Nestlés ambisjon frem mot 2050 bygger videre på det pågående arbeidet for å redusere utslipp av drivhusgasser i hele verdikjeden. Selskapet gjør distribusjonsnettverkene og lagrene mer effektive ved å optimalisere ruter for å redusere drivstofforbuker og senke karbonutslipp.

Ved selskapets 100 største distribusjonssentre, har de redusert drivhusgassutslippene med snaue 40 prosent de fire siste årene. Nestlé har økt innsatsen for å sikre ansvarlige innkjøp av råvarer og tatt store skritt mot målet om å bli 100 prosent avskogingsfrie.

Siden 2014 har selskapet redusert utslipp av drivhusgasser i hele verdikjeden tilsvarende å fjerne 1,2 millioner biler fra veiene.

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!