Det er stor interesse for det nye bedriftsnettverket i matbransjen.

Nestlé leder an i nytt norsk bærekraftnettverk for mat

25 juni, 2020

Store og små aktører i norsk mat- og serveringsbransje går sammen om å etablere et nettverk for å styrke bærekraftarbeidet i bedriftene.

Nestlé Norge har tatt en aktiv rolle i nettverkssamarbeidet.

– Skal vi løse klima- og miljøkrisen, må vi jobbe sammen, på tvers av bransjer og sektorer sier Birgitte Krenk, Bærekraftsansvarlig i Nestlé Nordic.

– Vi i Nestlé har god erfaring fra tilsvarende nettverk i Danmark, i blant annet, og har tro på at S-Food (Sustainable Food Norway) skal bli et viktig bidrag i transformasjonen til grønne, bærekraftige løsninger her i Norge.

Økosystemer og kunnskapsmiljøer
Andreas Friis.

Andreas Friis er grunnlegger og daglig leder i Sustainability Hub, en organisasjon som jobber for å bygge økosystemer og kunnskapsmiljøer for et bærekraftig næringsliv i Norge. Han leder arbeidet med opprettelsen av S-Food.

– Vi finner allerede mange gode bærekraftinitiativer i den norske mat-, drikke- og serveringsbransjen, men det jobbes for stor grad i siloer, sier Friis.
– Gjennom etableringen av dette nettverket skaper vi nå en felles arena for deling av beste praksis og etablering av kontakter og partnerskap som kan fremme bærekraftig innovasjon.

Stor interesse for nettverket

Interessen for det nye bedriftsnettverket har vært stor. Nestlé Norge, Orkla Foods, REMA 1000, restauranten ASIA, salatbarkjeden LETT, Matvett og Scandic Hotels er blant aktørene som allerede er med.

Nettverket vil fungere som en møteplass for oppstartsselskaper, etablerte selskaper, leverandører til bransjen og forskningsmiljøer.
– På et overordnet nivå, skal Nestlé bidra til å sikre at samfunnet lever innenfor klodens kapasitet. Det innebærer blant annet å beskytte biomangfold og naturressurser. Innen 2030 har vi som ambisjon å eliminere virksomhetens miljøavtrykk, sier Birgitte Krenk.

– For å innfri dette, har vi forpliktet oss til å benytte ansvarlig innkjøpte råvarer og fornybare ressurser, effektivisere driften, eliminere avfall og bruke vann på en ansvarlig måte.

Skal lage veikart om matsvinn og emballasje

Målet til Sustainable Food Norway er å øke kunnskapsnivået og kvaliteten på bærekraftarbeidet i mat- og serveringsbransjen i Norge, og legge til rette for bærekraftig matproduksjon- og forbruk.
Med dette vil bransjen støtte opp om regjeringens ambisiøse mål om å kutte ikke-kvotepliktige utslipp med 50 prosent innen 2030, skissert i Klimakur 2030.

Nettverkets langsiktige ambisjon er å gjøre bransjen globalt ledende på feltet, og utvikle løsninger som er skalerbare utenfor landets grenser.
Ett av skrittene på veien vil være å utvikle et veikart som blant annet berører temaene matsvinn, emballasje, bærekraftig forbruk, teknologi og innovasjon.

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!