Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

Nestle Norge skrur opp forventningene til 2021

22 oktober, 2021ANNONSE

Nylig lanserte mat- og drikkevarekonsernet Nestlé S.A. tall for årets tredje kvartal, som viser en organisk vekst på 7,6 prosent.

Av dette var 6,0 prosent volumvekst og 1,6 prosent prisvekst. Veksten kommer som følge av fortsatt god fart i dagligvarehandelen, innhenting i out-of-home, økte priser og vekst i markedsandeler.

Forventer vekst i hele 2021

Total omsetning hittil i 2021 er på 63,3 milliarder CHF, i overkant av 570 milliarder NOK. Omsetningen er 2,2 prosent over tilsvarende tall i 2020. Valutaeffekter reduserte omsetningen med 2,0 prosent grunnet fortsatt styrket sveitserfranc mot de fleste valutaer. Netto nedsalg reduserte omsetningen med 3,3 prosent. Porteføljearbeidet fortsetter som planlagt.

Nestle forventer organisk vekst på mellom 6 og 7 prosent for hele 2021. Underliggende driftsmargin forventes å ligge på 17,5 prosent og reflekterer blant annet at det tar tid å øke prisene i tider med høy inflasjon. Ser man fremover, venter vi fortsatt moderat vekst i marginen på mellomlang sikt. Underliggende inntjening per aksje målt i fast valuta og kapitaleffektivitet ventes å øke i år.

Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé, sier:
Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

– Vi er fornøyde med Nestlés sterke organiske vekst i de første ni månedene, drevet av bidrag fra de fleste geografiske områder og kategorier. Teamets fokus på å gjøre en god og effektiv jobb lokalt gjør at vi kommer oss godt gjennom inflasjon i råvarepriser og utfordringer i forsyningskjeden.

– I tredje kvartal økte vi prisene på en ansvarlig måte, samtidig som vi opprettholder en sterk volumvekst. Investeringer i innovasjon, digitalisering og bærekraft støttet veksten ytterligere ved å gjøre oss mer relevante og differensierte.

Nestlé fortsetter å iverksette tiltak for økt bærekraft. Vi presenterte nylig planene våre for å støtte en overgang til regenerative matsystemer, som vil bidra til å innfri klimamålene våre i tett samarbeid med bondesamfunn rundt om i verden. Sammen skal vi å forbedre jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke biologisk mangfold på lang sikt.

Vladimir Wendl, adm. dir i Nestle Norge.
Vladimir Wendl, landssjef i Nestlé Norge, sier:

– Den gode trenden vi har sett over en lengre periode fortsatte for Nestlé i Norge i tredje kvartal, og så godt som alle kategorier bidrar til økt organisk vekst. Det er eksepsjonelt med tanke på hvor unikt 2020 var.

– Vi fortsetter også å ta markedsandeler, som alltid vil være viktig for oss. Nestlé skal være en positiv drivkraft her i Norge, og vi engasjerer oss aktivt i lokale nettverk for bærekraft, som UN Global Compact og Sustainable Food Norway, der blant annet regenerativt landbruk står høyt på agendaen.

Hør Nestlé på Emballasjedagene

På Emballasjedagene kan du få med deg en presentasjon med Christian Detrois, ansvarlig for emballasje og bærekraft, Nestlé. Hans tema vil være: Chemical Recycling and the Flexible Packaging Industry. 

Se programmet og meld deg på Emballasjedagene 2021

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!