Fremgangen i Posten er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten.

Netthandel drar opp Postens omsetning og resultat

17 februar, 2020ANNONSE

Posten-konsernet legger bak seg et godt år hvor de foreløpige tallene viser at omsetning for 2019 lander på 24.212 millioner kroner.
Dette er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med året før. Justert driftsresultat for 2019 er 808 millioner kroner, som er 278 millioner kroner bedre enn 2018.

Drevet av logistikkvirksomhet

Fremgangen er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten. Posten begynner nå å se positive effekter av den langsiktige satsingen som er gjort for å møte veksten i netthandelsmarkedet.

– Vi er fornøyd med utviklingen i 2019. Veksten, spesielt innen netthandelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

– Vi har god fart på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme fremtidens utleveringsnett. I fjor utvidet vi vårt utleveringsnettverk i Norge, Sverige og Danmark med nærmere tusen nye utleveringssteder.

Økt netthandel gir vekst i logistikksegmentet
– Veksten, spesielt innen netthandelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov, sier Tone Wille, Konsernsjef i Posten.

– Logistikksegmentet forbedret justert driftsresultat betydelig sammenlignet med 2018. God markedsvekst og nye digitale tjenester, kombinert med stadig mer kostnadseffektiv drift i det norske pakke- og godsnettverket ga en god lønnsomhetsforbedring.

For å møte veksten og tilby attraktive løsninger til nordiske nettbutikker, fortsetter Posten å utvide kapasitet og nettverk både i Sverige og Danmark. I Norge vil Posten samprodusere og samkjøre post, pakker og gods i et felles nettverk.

– I postsegmentet ble resultatet redusert. Gjennomføring av betydelige kostnadstilpasninger i driften kompenserte i stor grad for nedgangen i adressert brevvolum. I 2019 falt det adresserte brevvolumet med 9,9 prosent og det er forventet en fortsatt nedgang.

Møter klimautfordringene

For videre å tilpasse posttilbudet til lavere etterspørsel vil utlevering av brevpost skje annenhver dag fra juli 2020 slik ny postlov åpner for. Pakker vil fortsatt utleveres alle hverdager i store deler av landet.

– 2020 er starten på det tiåret Norge skal redusere utslipp med 50 prosent og Posten skal fortsette sitt ambisiøse arbeid for å møte klimautfordringene, sier Wille.

– Konsernets mål er å benytte kun fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025. Vi tester og tar i bruk nye kjøretøy, etablerer utslippsfri post- og varedistribusjon, og fortsetter å utvikle nye forretningsmodeller som gjør hverdagen enklere for folk flest.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!