Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

NHO Mat og Drikke hilser forslag til ny handelslov velkommen

9 desember, 2019ANNONSE

– Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk.


Det sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Fordel for både næringsliv og forbrukere

Regjeringen la fem nytt forslag til lov om god handelsskikk for Stortinget 6. desember. Lovforslaget bygger på anbefalingene fra det såkalte Hjelmeng-utvalget, som i 2013 utarbeidet utredningen God handelsskikk i dagligvarekjeden (NOU 2013:6).
Regjeringen sier at lovforslaget skal legge til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger.

Overskuddet kan deretter videreføres til forbrukerne gjennom konkurranse mellom dagligvarekjedene. Regjeringen mener at både næringsdrivende og forbrukere kunne ha fordeler av at loven innføres.

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen

– Mat- og drikkeprodusentene har lenge bedt om at det innføres en lov om god handelsskikk, og det er gledelig at regjeringen nå følger dette opp, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

– NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Lov om god handelsskikk vil være et viktig bidrag til dette.

– Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, understreker Brubakk.

Regjeringen foreslår også at det skal etableres et nytt, uavhengig dagligvaretilsyn som skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet. Stortinget skal behandle forslaget til lov om god handelsskikk i løpet av vårsesjonen 2020, og det forventes at loven vil kunne tre i kraft fra 2021.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!