Bring Frigo AS overtas av Nor-log Gruppen som vil tilby et mer finmasket nettverk for temperert transport.

Nor-log Gruppen med bredere tilbud av temperert transport

18 desember, 2019ANNONSE

Bring Frigo AS  selges fra Posten til logistikkselskapet Nor-log Gruppen, som vil tilby et mer finmasket nasjonalt nettverk for temperert transport.

Posten Norge og Nor-log Gruppen er enige om at Nor-log Gruppen overtar alle aksjer i selskapet. Salget innebærer at Nor-log Gruppen kan tilby et enda mer finmasket, nasjonalt nettverk av kjøle- og frysetransporter.

-Vi mener at nye eiere med en tydelig satsing på tempererte transporter vil være bedre for Bring Frigo AS. Nor-log Gruppen er en betydelig aktør i det norske transportmarkedet og har lenge vært en god samarbeidspartner for Posten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Overtar hele virksomheten
Lars Arne Brøttem.

Nor-log Gruppen vil i en overgangsperiode overta hele virksomheten til Bring Frigo AS. Etter overgangsperioden er intensjonen at den internasjonale delen av virksomheten til Bring Frigo AS skal overtas av Bring Frigo AB i Sverige.

Gjennom oppkjøpet ønsker Nor-log Gruppen både å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser i norsk transportbransje.

– Ved å knytte Bring Frigo AS sitt nettverk sammen med Nor-log Gruppens eksisterende nettverk er vi i stand til å tilby et enda sterkere og bredere kundetilbud i markedet.

– Dette vil gi oss en sterk plattform for fremtidig utviklingsarbeid til beste for våre eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log Gruppen.

Salget av Bring Frigo AS til Nor-log Gruppen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Planlagt overtakelse er 1. februar.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!