Avfall Norge prioriterer utrullingen av de nye merkesymbolene i Norge men vurderer å bli med i den nordiske foreningen i løpet av vinteren.

Norden samles i en ny forening for sorteringsmerking

26 januar, 2022ANNONSE

Avfall Norge vurderer å bli med i en nordisk organisasjon for felles kildesorteringsmerking opprettet av Avfallsorganisasjonene .

Bransjeorganisasjonene i de øvrige nordiske landene har ønsket å formalisere samarbeidet om en felles merkeordning for kildesortert avfall. Piktogrammene er tatt i bruk i Danmark, Sverige, Island, Norge. Finland innfører de samme merkene i løpet av året.

Nå er foreningen EUpicto formelt stiftet. Bak initiativet står bransjeorganisasjonene for de kommunale avfallsselskapene i Norden: Avfall Sverige, Dansk Affaldsforening, Islandske Samband og finske Kivo.

– Norden går foran og viser fordelen med et helhetlig system. Gjennom den nye foreningen, EUpicto, styrker vi samarbeidet og gjør det mulig for flere å benytte de nye symbolene, sier administrerende direktør Tony Clark i Avfall Sverige i en pressemelding.

Ved å bruke de samme symbolene på emballasje  og gjenvinningsstasjoner i hele Norden skal det bli enklere å sortere avfall.
Avfall Norge bestemmer seg i løpet av vinteren

Norge er foreløpig ikke med i den nye foreningen, men administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge sier til Avfallsbransjen at de har en god dialog med de øvrige organisasjonene i Norden og vil ta en endelig beslutning om deltakelse i løpet av vinteren.

Ifølge Avfallsbransjen har Avfall Norge prioritert arbeidet med å rulle ut ordningen i Norge fremfor det nordiske samarbeidet. De har likevel deltatt i en rekke diskusjoner på nordisk nivå i samråd med styringsgruppa for prosjektet i Avfall Norge.

Merkeordningen ble først innført i Danmark

Den fellesnordiske merkeordningen ble først etablert i Danmark i 2016 og har siden kommet til de øvrige landene. Hensikten med fellesmerkingen er å gjøre det enklere for forbrukerne å vite hvordan de skal kildesortere avfall.
Siden innføringen i Norden har en fellesmerking kommet på dagsorden også i EU. En mulighet er at hele EU-systemet innfører den nordiske løsningen.

– Det ville vært fantastisk om det nordiske systemet kan spres til hele EU. Det vil gjøre det enklere, ikke minst for produsenter som selger sine varer i mange land, sier administrerende direktør Henrik Friis i Dansk Affaldsforening.

Finansiert av Ministerrådet

Den nye foreningen gir piktogramsamarbeidet en juridisk ramme og plattform for videreutvikling og spredning av merkeordningen. EUpicto legger tydelige regler for hvordan piktogrammene skal benyttes og eierskapet til piktogrammene.

– Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid på nordisk nivå, og viser hvordan kommuner, næringsliv og allmenheten kan samarbeide for å øke materialgjenvinningen. Det bidrar til enklere og bedre sortering. Det kommer igjen til å øke materialgjenvinningen og bidra til en mer sirkulær økonomi.

– Prosjektet er et bra eksempel på samarbeid på nordisk nivå. Det er all grunn for alle parter til å være stolte av det vi har oppnådd, sier seniorrådgiver Johanne Wiese i Nordisk ministerråd.
Ministerrådet har delfinansiert merkeordningen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!