Næringslivets Konkurranseutvalg mener at disse emballasjene er så like at de kan forveksles.

Konkurranseutvalget mener disse emballasjene er for like

8 juni, 2020

Nortura fikk medhold fra Næringslivets Konkurranseutvalg i at Nordfjord Kjøtt har etterlignet deres design og at produktene kan forveksles.

Næringslivets Konkurranseutvalg har kommet frem til at Nordfjord Kjøtt har etterlignet Norturas emballasje i strid med markedsloven for karbonader og svenske kjøttboller, men ikke kjøttkaker, skriver DN.
Nortura, som produserer merkevarene Prior og Gilde, mente at enkeltelementene i Nordfjords emballasjedesign; form, størrelse, grunnfarger, fonttype og -størrelse, tekstplassering og plassering av fotografier etterlater et påfallende lik helhetsinntrykk.

Nordfjord Kjøtt er ikke enige med Nortura

Norturas design var først på markedet og er markedsleder, og de mente dermed at det forelå en illojal utnyttelse der Nordfjord Kjøtt ikke har utnyttet variasjonsmulighetene. De mener at det foreligger en forvekslingsfare, siden produktene konkurrerer på et marked der det tas raske beslutninger.

Nordfjord Kjøtt var imidlertid ikke enige i at deres emballasje etterligner Norturas produkter og det ikke foreligger rettsstridige likhetstrekk.

«Norturas emballasje er ikke spesielt original, med standardiserte bilder av produktene og fargebruk som går igjen hos nærmest samtlige produsenter. Nordfjords emballasjer er ikke etterligninger, og det foreligger ingen urimelig utnyttelse. Det er begrensede variasjonsmuligheter på etiketter og emballasje, det foreligger ikke fare for forveksling», svarte Nordfjord Kjøtt.

Nordfjord Kjøtt er en av landets største produsenter av kjøttvarer som selges utelukkende gjennom Rema 1000.

Kjøttkaker ble «frikjent»
Disse emballasjen kan ikke forveksles, mener Næringslivets Konkurranseutvalg.

Næringslivets Konkurranseutvalg mener at markedsandelen og omsetningen til Gilde er så høy at Nortura har høy beskyttelsesverdi og interesse knyttet til emballasjedesignen, selv om den ikke er spesielt original.
Utvalget peker på at posene med kjøttboller og karbonader har like eller lignende elementer plassert på samme sted og på samme måte. Farger, tekst, tekstutforming og kombinasjonen av de enkelte elementene blir etter utvalgets oppfatning for likt i dette tilfellet.

– Nordfjords posedesign for karbonader og kjøttboller kan forveksles med Gildes emballasjer, fastslo et samlet utvalg. De mente også at Nordfjord har et ansvar for å sørge for at emballasjedesignen skiller seg tydeligere fra markedslederen.

Når det gjelder emballasjen for kjøttkaker, mener imidlertid flertallet at det ikke foreligger forvekslingsfare.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!