Kjetil Larsen, CEO i Norner (foto: by©tomriis.jpg)

Norner styrker sin utvikling av polymerer med nytt partnerskap

9 desember, 2020ANNONSE

Sammen med sin nye partner vil Norner kunne tilby en integrert og strømlinjet innovasjonsprosess til katalysator- og polymerprodusenter.

Partnerne vil tilby industrielle utviklingstjenester for polymerisering fra småskala i milligram til piloter i kilostørrelse.

HTExplore er et italiensk høyteknologisk selskap i Napoli, etablert av Professor Vincenzo Busico, som har spesialisert seg på High Throughput Screening (HTS) for katalysator uttesting og polyolefinsyntese. Selskapet driver et HTS-laboratorium som muliggjør rask screening og pålitelig optimalisering av store serier av katalysator resepter, inkludert avansert karakterisering av mikroskala polymerprøver. HTExplore har lang erfaring med å jobbe med industriselskaper og utnytter sin akademiske tradisjon knyttet til skolen til Giulio Natta.

Vil utvikle synergier
Pilotreaktoren hos Norner.

Norner er et norsk teknologiselskap som tilbyr en bred portefølje av F&U tjenester til plastverdikjeden, fra polymer syntese til prosessering og innovasjoner innen sluttanvendelser. Norner har mer enn 40 års industriell erfaring og driver avanserte pilotanlegg for polymerisering der polymerprøver i kiloskala produseres under industrielle forhold som kan simulere alle relevante kommersielle prosesser.

Disse prøvemengdene gjør det mulig å drive industrielt relevant polymerutvikling, testing og verifisering i Norners pilotlinjer for plastbearbeiding til mange anvendelser.

– Vår ekspertise og pilotfasiliteter er veldig komplementære til HTExplore. Vi får nå mulighet til å tilby et komplett tjenestetilbud for polymerisering og katalysatorutvikling fra mg til kg skala, sier Klaus Schöffel, FoU direktør i Norner. – Vi ser frem til å utvikle synergiene mellom selskapene våre til fordel for våre industrielle kunder.

Luca Rongo, daglig leder i HTExplore slår fast atNorner er anerkjent i polymerindustrien som en bred og kompetent leverandør av tjenester og innovasjon innen katalysator, polymer og applikasjonsutvikling.

– Dette partnerskapet bygger bro mellom vår High Throughput Screening og Norners applikasjonsutvikling av de samme polymerene.

Kontinuerlig utvikling av tjenester

Siden starten har Norner levert utviklingsprosjekter basert på sine polymeriseringspiloter, bearbeidingsteknikk, anvendelsestesting og laboratorier til kunder i den globale polymerindustrien. Prosjektporteføljen dekker et bredt spekter av katalysatorer og prosesser og utnytter teknologisenterets industrielle kompetanse.

Selskapet jobber kontinuerlig for å utvide sine tjenester og relevans for bransjen, og det nye partnerskapet med HTExplore er derfor svært viktig. Dette kan også få betydning for våre tjenester til andre bransjer.

– Vi er overbevist om at det industrielle teknologifokuset til Norner kombinert med den vitenskapelige ekspertisen til HTExplore vil skape betydelig verdi for våre kunder. Ved å samle våre metoder og kompetanser inn i en felles innovasjonsprosess vil vi gi våre kunder det beste fra to verdener, sier Kjetil Larsen administrerende direktør i Norner.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!