- Norner slutter seg til pakten som en «Supporting Organisation» og vil støtte dem i implementeringen med vår erfaring og ekspertise., sier Direktør for Bærekraftig Utvikling, Thor Kamfjord.

Norner forplikter seg til å fremme sirkulær plastøkonomi

4 mars, 2020ANNONSE

Med medlemskap i Euopean Plastic Pact forplikter Norner seg dermed til å bidra til å akselerere overgang til sirkulær plastøkonomi.

Plast finnes overalt i hverdagen, og gir mange økonomiske og miljømessige fordeler. Plast er sterkt, holdbart og allsidig. De forbedrer komfort, sikkerhet og hygiene. Bruk av plastemballasje kan øke holdbarheten på mat og andre produkter og reduserer forbruket av drivstoff under transport av varer, og bidrar til å kutte karbonutslipp.

Oppsving i produksjonen

Alt dette har resultert i et stort oppsving i plastproduksjonen. I løpet av de siste femti årene har den globale bruken av plast økt tjue ganger og vokser fremdeles.

Til tross for de mange fordelene plast gir oss, står vi overfor en enorm utfordring med å redusere plastavfall og forsøpling. For å møte denne utfordringen vil The European Plastics Pact akselerere skiftet mot gjenbruk og gjenvinning av engangsplastprodukter og -emballasje.

Målet med pakten er å sette ambisiøse felles mål og å jobbe for økt samarbeid, innovasjon og harmonisering på europeisk nivå, for å få til en virkelig sirkulær europeisk plastøkonomi.

Støtteorganisasjon

– Norner slutter seg til pakten som en «Supporting Organisation» og vil støtte dem i implementeringen med vår erfaring og ekspertise., sier Direktør for Bærekraftig Utvikling, Thor Kamfjord.

– Vi har flere tiår med industriell erfaring og vitenskapelig samarbeid i hele verdikjeden og på alle stadier i plastens livssyklus: produksjon, konvertering, distribusjon, bruk og avfallshåndtering

Pakten er et frontrunner-initiativ som jobber på alle nivåer for å redusere utslipp av plast i miljøet: ved å forbedre resirkulerbarheten og gjenbrukbarheten av produkter ved design, ved å gå over til en mer ansvarlig bruk av plast, ved å øke innsamling, sortering og gjenvinning, og ved å innlemme mer resirkulerte materialer i nye produkter og emballasje.

Norner vil støtte sine kunder i deres ambisjoner om å overholde og til og med gå utover den europeiske lovgivningen.

Fire ambisjoner

Fundamentet til European Plastics Pact er basert på fire ambisjoner for å oppnå bedre livssyklusstyring av plast og sette retningen for det vi individuelt og kollektivt streber mot:

• Designe all plastemballasje og engangsplastprodukter som markedsføres, slik at de kan gjenbrukes om mulig og være resirkulerbare innen 2025

• Gå mot en mer ansvarlig bruk av plastemballasje og engangsplastprodukter, med sikte på å redusere jomfruelige plastprodukter og emballasje med minst 20 vekt% innen 2025, hvorav halvparten av denne reduksjonen kommer fra en reduksjon i bruken av plast

• Øke innsamling, sortering og gjenvinningskapasitet med minst 25 prosent innen 2025 og nå et nivå som tilsvarer markedets etterspørsel etter resirkulert plast

• Øke bruken av resirkulert plast i nye produkter og emballasje innen 2025, der brukerbedrifter av plast oppnår et gjennomsnitt på minst 30% resirkulert plast (etter vekt) i sitt produkt- og emballasjespekter

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!