Norner har ansatt 16 nye forskere og ingeniører så langt i 2020.

Norner fortsetter suksessen og har økt bemanningen med 16

4 september, 2020ANNONSE

Etter at de fikk et meget godt resultat i 2019, har den gode trenden fortsatt for Norner, som har ansatt 16 nye forskere og ingeniører så langt i 2020.

Dette har skjedd på tross av vanskeligheter relatert til Koronapandemien.

Flytter inn i nye lokaler i 2021

Norner er en global markedsleder for industrielle FoU-tjenester innen polymerer og holder i dag til i Bamble. Høsten 2021 flytter de til et helt nytt «Polymer Exploration Centre» i Dokkvegen 20, rett ved Kulltangenbroa i Porsgrunn.

– Det vil bli et topp moderne internasjonalt forsknings- og teknologisenter for plastindustrien og tilby forskningstjenester i hele plast-verdikjeden. Dette vil gi våre ansatte bedre arbeidsforhold generelt og bedre fasiliteter for å utføre krevende F&U oppdrag, forklarer Norner i en pressemelding.

16 nye forskere og ingeniører ansatt i 2020

Norner har så langt i 2020 ansatt 16 nye forskere og ingeniører til sitt teknologisenter. De nyansatte har med seg høyst relevant kunnskap og erfaringer fra spennende bedrifter internasjonalt innenfor fagområder som vil bidra til at Norner kan bli enda bedre på utvikling av bærekraftige løsninger.

Laboratoriekapasiteten har dermed økt både innen polymeranalyser, mekanisk testing og plastbearbeiding. I tillegg har vi økt forskerkapasiteten på flere kritiske områder som polymer produksjon, tilsatsstoffer og egenskaper samt plastens bruksområder og sirkulær økonomi.

13 år som eget selskap
Kjetil Larsen, CEO i Norner. Foto: Tom Riis

I den første uken av september kunne Norner feire 13 år som eget selskap og gode resultater.

– Resultatet for 1. halvår er det beste i Norners historie, og vi har en solid prosjektportefølje. Det er tydelig at vi har solide kunder som er opptatt av å tenke utvikling og innovasjon selv i en pandemisituasjon, sier Kjetil Larsen, CEO i Norner.

– Dette har gitt oss en mulighet til å styrke vår organisasjon det siste året og jeg er spesielt glad for at vi har fått inn svært dyktige nye medarbeidere som jeg er sikker på vil bidra positivt både faglig og sosialt i Norner.

Deleier i katapultsenter

Norner ble i 2019 deleier i det nye katapultsenteret, Future Materials, som er et nasjonalt utviklings- og testsenter for materialer. Senteret skal tilrettelegge og hjelpe bedrifter med nye produkter fra idéfase til pilotfase slik at det lettere kan la seg oppskalere til industriell produksjon og marked.

– Dette har gitt Norner en ny dimensjon ved at vi er en del av en viktig nasjonal satsing og partner med andre spennende teknologimiljøer, skriver Norner.

Må utvikle mer bærekraftige plastløsninger

Selskapet har sett en kraftig økning i henvendelser og prosjekter relatert til resirkulering av plast og bruk av resirkulert plast fra kunder og har en svært interessant kunde og prosjektportefølje på dette viktige området.

Plast må i mye større grad resirkuleres og brukes på nytt til tilsvarende eller alternative produkter.

– Bruken av plast blir stadig utfordret og vi må utvikle mer bærekraftige løsninger for miljøet. Dette er også høyt fokusert av industrien som har behov for hjelp til både prosjekter og tester fra oss for å oppnå sine høye målsetninger, sier Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!