Norner har bidratt i utviklingen av verdens største UN-sertifiserte beholder for farlig avfall.

Norner har hjulpet Mezonic med beholder for farlig avfall

11 april, 2019ANNONSE

– Det høres enkelt ut å utvikle en ny søppelkasse. Det er det ikke når den skal brukes til farlig avfall. Med funksjonell design blir det enda verre.


Slik forteller Norner om sitt arbeid med å utvikle verdens hittil største UN-godkjente sprøytestøpte avfallsbeholder for farlig avfall. Mezonic har søkt patent på beholderen som er beregnet for transport og lagring av fast og flytende avfall.

Hentet inn Norners ekspertise

Årsaken til at Norner ble engasjert, var at de skulle bidra med sin ekspertise i materialvalg, forbedring av støpeformen og optimering av prosessforholdene. Oppdraget viste seg å være lærerikt og utfordrende, samtidig som det endte opp med suksess.

Alle delene av avfallsbeholderen er laget av sprøytestøpt HDPE. Dette eliminerer korrosjonsproblemer og gir lang holdbarhet. Beholderen er designet for høy styrke med støtabsorberende ribber i lokket og bunnen.

En av fordelene med designen er at beholdere kan stables effektivt under transport.

Utfordringer måtte løses

Målet for Mezonic var å utvikle verdens største UN-sertifiserte sprøytestøpte beholder for farlig avfall. For å oppnå dette, måtte de velge det beste materialet, optimere prosesseringen av de tykke veggene i beholderen og bestå testkravene i sertifiseringen (trykk- og falltester).

Den første oppgaven var å undersøke materialenes morfologiske forskjeller etter støping. Deretter valgte de ut noen PE-grader som fungerte bra.

Norner bisto Mezonic med å optimere designen av støpeformen og parameterne i IM-prosessen. Ved hjelp av mikroskopi og analyser ble det identifisert noen preventive tiltak for:

  • Delamineringsproblemer
  • Kilder til urenhet
  • Følsomhet for støt

For hvert stadium ble nye prototyper UN-testet, fulgt av nye undersøkelser og forbedringer helt til beholderen besto sertifiseringen.

Problemer med pigmenter

– Beholderne kan leveres i flere farger. Noen pigmenttyper og masterbatcher har vært mer utfordrende enn andre, skriver Norner i et nyhetsbrev.

– Mezonic opplevde problemer med spredning og distribuering av pigmenter og urenheter. De opplevde også at forskjellige pigmenter påvirket spalting og dermed morfologi og den fysiske ytelsen. Med assistanse fra våre mikroskopi-team ble disse problemene identifisert, forstått og løst enkeltvis.

Mezonic og Norner lærte mye i løpet av det utfordrende utviklingsprosjektet. Norners beste råd er å alltid foreta flere detaljerte tester og mikroskopiske undersøkelser i design og prosessutviklingsfasen, da dette reduserer risikoen for feil og forsinkelser. Dessuten sparer dette kostnader på lang sikt.

– For Mezonic er det ekstremt viktig at produktene har tillit, og dette produktet er vel forankret i dyp innsikt og dokumentasjon

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!