Norner tror på økende etterspørsel etter plast 

10 januar, 2019

Forsknings- og teknologisenteret Norner tror at plastforbruket i verden vil øke i tiden som kommer. Faktisk er etterspørselen større enn produksjonskapasiteten.

– Det globale forbruket av plast vil øke i årene som kommer. Men enkelte bruksområder er under press. Det er bra fordi plast er et altfor viktig materiale til å misbrukes, sier Thor Kamfjord, direktør for forretningsutvikling i forsknings? og teknologisenteret Norner i en melding.

Enorm utvikling i Kina og India
Senteret har forsket på plast i industrien i over 40 år fra Stathelle i Telemark. Nå peker de på at etterspørselen etter plast de siste årene har oversteget produksjonskapasiteten globalt.

– I Vest-Europa har forbruksveksten av plast ligget mellom 1,5 til 2 prosent de siste årene. I Sentral- og Øst-Europa har veksten vært mellom to og fire prosent. Kina og India er i enorm utvikling. Kineserne og inderne har en nesten dobbelt så høy forbruksvekst av plast som europeere, sier Kamfjord.

Bedre økonomiske forhold i større deler av Asia blir sett på som en av årsakene til at plastens fremtid fortsatt er trygg på et globalt nivå.

Bedre økonomi i Asia
– Økonomien der er blitt bedre, og da skal det bygges flere hjem, næringsbygg og infrastruktur. Plast er et viktig materiale for bygg og infrastruktur. Men i Asia har stadig flere råd til å kjøpe biler, elektronikk og hvitevarer, også i disse varene er plast et mye brukt materiale, sier Kamfjord.

Senteret skriver at arbeid med å forhindre matsvinn i verden også vil øke forbruket av plast. I Vesten blir mat behandlet for å forhindre at den blir gammel og forråtnes før den blir spist. 

Denne metoden er ifølge senteret bærekraftig og vil sørge en økning av plastforbruket til matemballasje i tidene fremover.

– Forbud mot engangsplast betyr lite for etterspørselen
Å gå mot forbud mot enkeltprodukter som sugerør og engangsartikler mener Kamfjord ikke vil ha stor effekt på etterspørselen. Han mener det er bedre å satse på økt gjenvinning av produkter, og å sørge for at så lite som mulig havner på avveie.

– Vi må se på plast som en ressurs og lage systemer som sikrer at plast ikke kommer på avveie, men blir samlet inn og gjenvunnet. Her har både industri, myndigheter og forbrukere et ansvar. 

– Vi ser at plastindustrien forbereder seg på at det vil bli økende etterspørsel av gjenvunnet plast og til en viss grad på bekostning av jomfruelig plast. 

– Flere plastprodusenter investerer nå i gjenvinningsindustri og i teknologi som sikrer at kvaliteten på gjenvunnet plast øker og at kostnaden på gjenvunnet plast reduseres, forteller Kamfjord.

 

 

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler