Christine C. Akselsen, CEO i det norske selskapet Kezzler.

Kezzler sikrer at kinesiske forbrukere får ekte reddiker

22 mai, 2020

Landbruksutviklingsselskapet RunHui valgte norske Kezzler som leverandør av sporbarhets- og autentisitetsløsning på sin produksjon av reddiker.


RunHui Agricultureal Comprehensive Development Company (RunHui) vil bruke Kezzlers serialiseringsteknologi på produksjon av reddiker som er en spesialitet i Weixian-regionen. Med full sporbarhet gjennom hele verdikjeden kan RunHui sikre mattrygghet og kvalitet for sine kunder.

Reddik er en viktig ingrediens i kinesisk matlaging og brukes mye i landet. I prosjektet brukes unike, sikre og sporbare QR-koder på hver forpakning med reddiker. I tillegg brukes en firesifret kode til autentisering av produktene.

Chen Haiin, prosjektsjef i RunHui forklarer:
Løsningen er integrert med den populære kinesiske plattformen WeChat der forbrukere kan skanne produktet direkte fra en app på telefonen.

– Vi er imponert over Kezzlers teknologi og den raske og enkle integreringen i vår eksisterende infrastruktur. Vi har nå fått en tilkoblet og visuell verdikjede som hjelper oss å sikre at verdikjeden har maksimal produktivitet basert på de dataene som samles inn og at den leverer høykvalitets og at den leverer trygge produkter av høy kvalitet.

– En rask og enkel autentiseringsprosess forsikrer forbrukerne om at de har kjøpt ekte Weixhan-reddiker og beskytter renommeet til varemerket Weixhan og den økonomiske veksten for regionen.

Kezzlers sporbarhetsplattform er integrert med industriparkens Big Data-plattform som er levert av Beijing Aokemi Tech & Service. Oppstrømsinformasjon som batchnummer, plukkedato og inspeksjon kan enkelt assosieres med de unike kodene som lar dataene lagres sentralt for full sporbarhet.

Christine C. Akselsen, CEO i Kezzler, kommenterer:

– Kezzler er i front når det gjelder sporbarhet på enhetsnivå og kan endre den globale matindustrien for alltid ved å gjøre hvert enkelt produkt digitalt unikt og interaktivt. Den smidige og skalerbare porteføljen av skybaserte løsninger gir synlighet fra produktene skapes til de forbrukes.

– Sporbarhet bidrar til mattrygghet og åpner nye kanaler der merkevareeiere kan kommunisere direkte med forbrukerne. Forfalskninger av matprodukter er en alvorlig trussel mot folkehelsen og den økonomiske utviklingen i landbruksregioner.

– Derfor blir det stadig viktigere å kunne verifisere innkjøpene direkte.

Løsningen er integrert med den populære kinesiske plattformen WeChat der forbrukere kan skanne produktet direkte fra en app på telefonen. Ved å skrive inn en firesifret kode får de en øyeblikkelig verifisering av produktets ekthet. De kan også se produktets reise fra gård til gaffel.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!