Plastavfall i havetChristoffer Back Vestli, Ellen Behrens og Kjell Olav Maldum deltok i Geneve.

Norske tiltak mot plastavfall i havet vist på FN-konferanse

6 mai, 2019ANNONSE

Lørdag 4. mai arrangerte Baselkonvensjonen en FN-konferanse i Geneve. Norske tiltak for å bekjempe plastavfall i havet sto på programmet.


Plastavfall i havet er et globalt problem, men Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å bekjempe dette. Flere nye initiativ ble lagt frem på møter under Baselskonvensjon i helgen. Blant dem var veikartet for sirkulær plastemballasje som utarbeides av Forum for sirkulær plastemballasje.

Næringslivet har en nøkkelrolle

Dette forumet er opprettet av Emballasjeforeningen og ledes av Ellen Behrens. Hun er VP Corporate Social Responsibility, Orkla ASA og var en av deltakerne i Geneve. Der var også Miljødirektoratet, som var klare på at norsk næringsliv har en nøkkelrolle.

– Næringslivet spiller nøkkelroller i det globale plastmarkedet. De må være med på utviklingen av en ressurseffektiv plastøkonomi, der avfall minimeres, produkter designes for å vare, brukes om igjen og gjenvinnes, sier Christoffer Back Vestli, senior rådgiver i Miljødirektoratet og delegat for Norge til Baselkonvensjonen.

– Orkla har tatt mange interessante grep innenfor plast. Deres tilnærming til plastutfordringen er relevant for det nye partnerskapet om plast under Baselkonvensjonen, legger han til.

Må hindre at plast havner på avveie

Orkla ble invitert til å holde innlegg om arbeidet med plast på et lunsjarrangement i tilknytning til FN-konferansen.

– Plast er et nyttig materiale, men nå må vi virkelig ta et løft for å hindre at plast havner på avveie. Skal vi lykkes, er samarbeid mellom oss i næringslivet, myndigheter og organisasjoner helt avgjørende, sa Ellen Behrens.

Hun delte erfaringer fra Orklas arbeid med plast. Hun fortalte også om det norske veikartet for sirkulær plastøkonomi. Veikartet skal gi overordnede anbefalinger for hvordan vi må jobbe for å lykkes i å nå EUs anbefalinger om plast.

– Hver enkelt aktør kan gjøre en viktig innsats. Men det er også behov for nytenkning rundt infrastruktur og ny forskning på emballasjematerialer og teknologi for sortering, vasking og gjenvinning, fortalte Behrens.

– Vi må ha en helhetlig plan for hvordan disse endringene skal skje. Det er poenget for veikartet.

Globalt plastpartnerskap

Regjeringen har lenge jobbet for å etablere et globalt plastpartnerskap, og dette forslaget ble behandlet under konferansen.

– Vi i Orkla ønsker å engasjere oss sammen med resten av bransjen og myndighetene for å finne løsninger, sier Behrens.  Hun viste til at konsernet allerede er aktive på flere områder, både gjennom det norske veikartet, og i Circular Plastics Alliance.

– Vi vil følge planene for det nye plastpartnerskapet.

Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum deltok også på arrangementet i Geneve.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!