E-boken fra Tomra foreslår tiltak i verdikjeden for plast for å redusere avfall.

Ny e-bok om reduksjon av plastavfall i verdikjeden

8 august, 2019

Tomra Sorting Recycling har publisert en ny e-bok som deler ideer om hvordan systemendringer kan redusere plastavfall gjennom hele verdikjeden for plast.


– Den eksistensielle trusselen mot havene og marint liv er en god nok grunn til å redusere plastavfall, skriver Tomra i en pressemelding. – Lønnsomme nye forretningsmuligheter er en annen.
Den nye e-boken fra Tomra kan lastes ned gratis og setter søkelyset på hvordan en bredere tilpasning til sirkulærøkonomi vil være vital for miljøet. I tillegg vil den gi nye forretningsmuligheter.

Uerstattelig materiale

Digitalboken gir et realistisk bilde på plast som et uerstattelig materiale i vår hverdag på grunn av de mange fordeler det har. Men det trenges øyeblikkelige tiltak for å forhindre en forverret trussel fra plastavfall mot hav og marint liv, enn den vi allerede ser.

Ifølge e-boken er det avgjørende hva vi gjør med plasten etter bruk og hvordan plast kommer tilbake i den sirkulære økonomien. Ved å innføre effektive tiltak i verdikjeden for plast, kan vi sikre langvarig sunnhet i både økonomien, samfunnet og miljøet.

Boken identifiserer mange tiltak som må iverksettes for å unngå en miljøkatastrofe. I tillegger foreslår den tiltak for alle industrielle interessenter i plastens verdikjede: Kjemi- og plastprodusenter, forbrukervareselskaper, handelen, forbruker, avfallsselskaper, gjenvinnere og myndigheter.

I tillegg til de miljømessige fordelene ved å resirkulere avfall, skildrer boken hvordan positive økonomiske endringer kan forventes. Nye forretningsmuligheter oppstår ved hjelp av avansert sorteringsteknologi som gir renere resirkulater av høy kvalitet.

Last ned boken

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler