Ny innovasjon basert på biomaterial fra Gaia BioMaterials

20 januar, 2020ANNONSE

Biodolomer Fibre er nytt material som er helt uten PLA og utviklet av Gaia BioMaterials. Materialet kan gjenbrukes og materialgjenvinnes eller komposteres.


Biodolomer Fibre er et erstatningsmateriale for plast som brytes ned uten industrielle prosesser. Grunnmaterialet kommer for det meste fra fornybare kilder, fremfor alt dolomitt og vegetabilske stoffer.
Materialet brytes ned i vanlig kompostmiljø, men det viktigste er å gjenbruke sluttproduktet og senere gjenvinne materialet som råstoff for nye produkter. Til slutt vil materialet kunne brennes i kommunale fjernvarmeanlegg.

– Gjenbruk og materialgjenvinning gir største klimanytte, noe som skal prioriteres uansett om materialet er fossilt eller fornybart. Men når materialet har gjort sitt og kvaliteten er for lav, er det tydelig klimanytte for energigjenvinningsanlegg når Biodolomer erstatter fossil plast.

Det sier Mattias Bisaillion i Profu (Projektinnriktad FoU) i Göteborg. I en livssyklusanalyse som Profu har utført på oppdrag av EU har de konstatert en CO2-besparelse på 6,6 tonn for hvert tonn fossil plast som erstattes.
Materialet kommer også godt ut sammenlignet med sukkerrørbasert PE.

Analysen gjelder grunnmaterialet Biodolomer brukt i plastposer i 2019. For det nye materialet Biodolomer Fibre er det ikke utført noen LCA ennå, men Gaia tror at tallene vil bli enda bedre

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!