Ilustrasjonsbilde: ROAF.

Ny kamerateknologi ser forskjell på 12 forskjellige plasttyper

17 januar, 2022ANNONSE

Det danske forskningsprosjektet Re-Plast har nylig hatt et gjennombrudd når det gjelder plastsortering. 12 forskjellige plasttyper kan nå skilles fra hverandre.

De forskjellige plasttypene er PE, PP, PET, PS, PVC, PVDF, POM, PEEK, ABS. PMMA. PC og PA12. Disse utgjør til sammen størstedelen av de plasttypene som er vanligst i husholdninger.

Nye muligheter for resirkulering av plast

Re-Plast er et dansk forskningsprosjekt som ledes av Institut for Bio- og Kemiteknologi og støttes av Innovasjonsfonden med 11,7 millioner DKK. Den nye teknologien åpner for nye muligheter når det gelder resirkulering av plast, en betegnelse som dekker en stor mengde materialer med forskjellige kjemiske forbindelser, egenskaper og utseende. Det kan derfor være vanskelig å se forskjell på de forskjellige plasttypene i sorteringen, skriver Plastnyt.

Den hyperspektrale kamerateknologien er utviklet i et tverrfaglig samarbeid som inkluderer studenter og forskere på på Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet og eksperter fra deltakerbedrifter.
Kamerateknologien gjør det mulig å sortere plasten i betydelig renere fraksjoner, da den kan identifisere plasten ut fra materialet kjemiske sammensetning. Fraksjoner med plastavfall gjør det mulig å øke gjenvinningen av plast.

– Vi kan til og med se forskjeller på plast som består av de samme byggesteinene, men som er bygget opp en smule annerledes, sier Mogens Hinge, leder av prosjektet i Aarhus Universitet.
Han forteller at de bruker et hyperspektralt kamera i det infrarøde området og bruker maskinlæring til å analysere og kategorisere plasttypen direkte på samlebåndet. Etter det kan plasten sorteres i de forskjellige plasttypene.

– Det er et gjennombrudd som får kjempebetydning for plastsorteringen, sier Hinge.

Dagens system gir blandede fraksjoner

Vanligvis blir plast sortert med Nær Infrarød Teknologi (NIR) eller densitetstest der man sjekker om plasten synker eller flyter. De to metodene kan sortere visse plasttyper. men ikke med samme nøyaktighet som den nye kamerateknologien. Det resulterer i mer blandede plastfraksjoner, noe som gjør det vanskeligere å resirkulere plasten.

For at plast skal kunne gjenbrukes i konvensjonell industri, må renheten opp på minst 96 prosent, avhengig av polymertype. Det vil si at plasten skal sorteres nesten helt rent etter plastens kjemiske sammensetning.

Den nye teknologien er testet i pilotskala, og hvis alt går etter planen forventes den iverksettes i den danske plastavfallsordningen Plastix og danske avfallsminimering våren 2022.

– Ved hjelp av den nye teknologien er vi nå et langt skritt på vei, sier Monges Hinge, som understreker at de jobber videre med teknologien, da har data som støtter at man kan differensiere ytterligere når det gjelder polymertyper.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!