Asle Isaksen, tidligere redaktør i Plastforum, er med på å fronte den nye industriklyngen.

Ny plastklynge skal jobbe med innovative materialløsninger

15 mai, 2020

Ni plast- og komposittselskaper i Norge etablerer industriklyngen Norwegian Center for Material Technology, med Asle Isaksen er støttespiller.

Bladet Plastforum ble lagt ned som tidsskrift i 2018, og dermed trakk Asle Isaksen seg som redaktør. Den nye klyngen som forkortes NCMT ville gjerne bruke den gamle redaktøren som bidragsyter i prosjektet.

– Det er absolutt tidsriktig og nødvendig at teknologiutvikling, materialer og miljøhensyn går hånd i hånd, sier Asle Isaksen i et intervju på prosjektets hjemmeside.

– Og dersom vi i løpet av prosjektperioden kan få utviklet metoder for gjenbruk av materialer og tatt i bruk miljøvennligere materialer i nye produkter, så er vi også godt på vei mot det grønne skiftet.

Bedre internasjonal markedstilgang

Han legger ikke skjul på at målsettingene til NCMT er skyhøye, men ifølge ham riktige.
Ett av målene er at et teknologiskifte skal gi klyngen økt markedsadgang nasjonalt og internasjonalt.

– Noe av det spennende med NCMT er at det sikter mot å samle både termoplastbedrifter, PUR- og komposittprodusenter i ett og samme prosjekt. Vi har dessverre ikke hatt for vane å tenke særlig tverrfaglig i vår industri, sier Asle Isaksen.

Han utdyper dette med å vise til at norsk plast- og komposittindustri har åtte, ni forskjellige grupperinger: En for sprøytestøping, en for emballasje, en for rørindustri, en for polyuretaner, og for EPS.
Noen er grupper tilsluttet organisasjonen Norsk Industri, andre er selvstendige. Noen grupperinger er knyttet til geografisk områder.

– Mange har lenge ønsket seg en sterkere organisering av norsk polymerindustri, slik man har det i mange andre land, blant annet i Danmark. Det var én av mine kjepphester i arbeidet for bransjen, nettopp det å bedre samordningen av vår industri. Men der nådde jeg dessverre ikke fram, sier Asle.

Brekkstang mot vanntette skott

Han håper og tror at NCMT kan være en brekkstang til samordning og kontakt over de vanntette skottene som i dag preger plastindustrien. Og til at man også begynner å tenke bransjeoverskridende.

– NCMT har muligheter til å tenke nytt på alle måter. Det er masse som skjer i andre bransjer også, ikke minst innenfor treforedling. Borregaard og Norske Skog tenker bredt, og førstnevnte har utviklet råstoff fra trevirke som er egnet for videre bruk til plastråstoff.

– Men foreløpig er det for høy prislapp på det. Poenget må være å finne en måte å trekke slike aktører inn i prosjektet, uten at de nødvendigvis er deltakere i NCMT. Forskningssenteret PFI kan også være en interessant samarbeidspartner.

Asle Isaksen gleder seg til å se hvem som blir de 30-40 bedriftene som blir deltakere i det forestående arbeidet. Går det som initiativtakerne håper, kan NCMT virkelig bli starten på noe nytt og innovativt. Og plastfaglig altomfattende.

– Jeg gleder meg til å se rekrutteringen til prosjektet. Kan jeg bidra, skal jeg selvfølgelig gjøre det, avslutter Asle Isaksen.

Disse bedriftene er med i NCMT

Forum for sirkulær plastemballasje jobber med saken

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!