Den 166 tonn tunge turbinen løftes plass i turbinbygget.

Ny turbin og generator på plass ved Husum massefabrikk

14 desember, 2021ANNONSE

Fornyelsesprosjektet ved Husums massebruk fortsetter, etter at sodapannens stålskjelett ble installert i sommer. Nå skal ny turbin på plass.

Turbinen ble levert med spesialtransport fra Hamburg direkte til Husum-fabrikkens havn.

Den nye 130 MW turbinen og generatoren ankom Husum med spesialforsendelse fra Hamburg i slutten av oktober. Både turbinen og generatoren ble løftet på plass på sine fundamenter i turbinbygget den første uken i november. Installasjonen pågår frem til tidlig på våren.

– Den nye turbinen er en nøkkelkomponent for å kunne øke kraftproduksjonen på bruket, sier prosjektleder Kimmo Kangas.

– Den skal erstatte de tre gamle turbinene, og Husums selvforsyningsgrad øker fra 50 prosent til over 80 prosent.

Installasjonen av den 121 meter høye skorsteinen til sodapannen er også startet. Moderniseringen av det eksisterende fordampningsanlegget var ferdig i starten av oktober og er nå i drift. Bemanningen på massefabrikkens fornyelsesprosjekt består for tiden av cirka 600 personer.

Metsä Board, som eier Husum-fabrikken, har satt seg mål om at alle fabrikker og råvarer skal være 100 prosent fossilfrie i 2030. Fronyelsen av Husums massebruk er viktig skritt for å nå dette målet.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!