Nye EU-regler skal beskytte forretningshemmeligheter

7 april, 2016ANNONSE

EU-parlamentet og rådet ble før jul enige om å utvikle et nytt EU-direktiv som skal beskytte forretningsshemmeligheter og konfidensiell informasjon.

Forskere, bedrifter og oppfinnere utvikler ofte teknisk informasjon, produksjonsprosesser og kommersiell informasjon som er konfidensiell.

Store forskjeller på nasjonale lover
Selv om ikke slik informasjon beskyttes av intellektuelle eiendomsrettigheter, er dette verdifulle forretningsverdier som må holdes konfidensielle.

Beskyttelse av forretningshemmeligheter skal sikre at informasjonen forblir hemmelig, og det skal finnes tiltak mot dem som røper slik informasjon uten å ha autorisasjon.

Studier viser at det er store forskjeller på de nasjonale lovene om beskyttelse av yrkeshemmeligheter i EU. Kommisjonen mener at dette har en negativ effekt på samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter på tvers av landegrensene, noe som igjen er en hindring på EU-markedet.

EU-kommisjonen foreslo derfor et nytt direktiv om yrkeshemmeligheter som skal harmonisere nasjonale lover og beskytte europeisk virksomhet, spesielt små- og mellomstore bedrifter mot industrispionasje.

Førsteutkastet er klart
Det første utkastet inneholder en definisjon av forretningshemmeligheter, det vil si hvilken informasjon som er hemmelig og som har en kommersiell verdi fordi den er hemmelig og som det bør gjøres tiltak for at den skal bevares hemmelig.

Yrkeshemmeligheter bør gis en sterk beskyttelse i lovverket mot ulovlig salg eller utlevering av konfidensiell forretningsinformasjon. En rekke verktøy skal utvikles for å forhindre spredning og misbruk av forretningshemmeligheter.

Ofre for misbruk av yrkeshemmeligheter vil få nye metoder for å forsvare sine rettigheter i rettsaker dersom hemmelighetene blir stjålet eller misbrukt.

Ivaretar ytringsfriheten
Det nye direktivet skal ikke berøre ytringsfriheten som garanteres av EUs charter for fundamentale rettigheter. Journalister og deres kilder, samt varslere skal beskyttes av nye «safeguards» i teksten.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!