Nye etiketter beskytter mot tukling med medisinglass

1 mars, 2022ANNONSE

Ved forfalskning av medisiner blir det originale innholdet skiftet ut med ineffektive eller skadelige erstatninger og kan i verste fall gi fatalt utfall.

Schreiner MediPharm har utviklet en beskyttelsesetikett med en klar og irreversibel førsteåpningsindikasjon som kan forhindre ulovlig gjenbruk av originale hetteglass og beskytte integriteten.
Sikkerhetsetikettene omslutter hetteglassene opp til skrukorken. For å åpne glasset må en integrert rivestripe pirkes av. Denne kan ikke gjenlukkes uten at det oppdages. I tillegg vil en advarselsskrift tydelig indikere at glasset har blitt åpnet.
For økt sikkerhet kan en verifiseringsløsning bygges inn i etiketten. Flasken kan også utstyres med en avtagbar dokumentasjonsetikett, som når den fjernes, gir innsikt til flasken slik at man kan sjekke innholdet.

Schreiners nye pamper-evident-etikett er spesielt velegnet for små hetteglass og kan spesialtilpasses til bruksområdet. Ansatte i helsepleien vil ved første øyekast se om produktet er originalt forseglet eller om det har blitt tuklet med. Dermed blir pasientene beskyttet mot mulig omsetning av ineffektive eller skadelige medisiner.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!