Styreleder Aksel Mjøs er glad for å ha fått Rannvegig Børresen Krane, Kenneth Hamnes og Lise Hammergren inn i styrene.

Nye styremedlemmer inn i Kavlifondet og Kavli Holding

17 juni, 2019

Lise Hammergren er valgt til nytt styremedlem i Kavlifondet. Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes er valgt inn i styret i Kavli Holding AS.
Kavlifondet er stiftelsen som eiere hele Kavlikonsernet, mens Kavli Holding er konsernets morselskap.

Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet, er glad for styrkingen av styrene i Kavlikonsernet.
Glad for styrkingen av styrene

– Vi er svært glade for denne styrkingen av styrene i Kavlikonsernet, sier Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet.

Kavlikonsernet driver næringsmiddelproduksjon i fire land, med kjente merker som Kavli smøreost,

Q-Melk, Skyr yoghurt og Primula Cheese. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernet, overføres til Kavlifondet som deler ut midlene til allmennyttige formål. Kavlifondets styre tildeler støtte, utøver eieroppgaven og forvalter øvrige fondsmidler.

– Med Lise Hammergrens kompetanse og erfaring får vi en viktig bidragsyter til Kavlifondets styre. Med Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes utvides kompetanse og kapasitet i Kavli Holdings styre. Alle viser dessuten et inspirerende engasjement for Kavlis arbeid med å skape verdier for gode formål, sier styreleder Aksel Mjøs.

Dette er de nye styremedlemmene
Lise Hammergren

Lise Hammergren går nå ut av styret i Kavli Holding, hvor hun har sittet siden 2014. Hammergren er divisjonsdirektør for Handelshøyskolen BIs etterutdanning. Hun har tidligere arbeidet i Orkla/Lilleborg, Unilever og Schibsted, og sittet i styrer nasjonalt og internasjonalt.

Kenneth Hamnes
Rannveig Børresen Krane.

Rannveig Børresen Krane er administrerende direktør i Unilabs Norge AS i Oslo. Krane har tidligere arbeidet i Stabburet, Mills, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Health.

Kenneth Hamnes er konsernsjef i Arcus ASA. Hamnes har bakgrunn fra Lilleborg, Boston Consulting Group, Orkla, og Maarud.

Etter disse valgene består styret i Kavlifondet av Aksel Mjøs (styreleder), Solfrid Lind, Dag J. Opedal og Lise Hammergren.

Styret i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet, består etter dette av Finn Jebsen (styreleder), Ulrika Dellby, Rannveig B. Krane, Aksel Mjøs, Frank Mohn, Dag J.

Opedal, Kenneth Hamnes (fast møtende varamedlem), Eli Kverneland (ansattvalgt) og Øyvind Ramm (ansattvalgt)

Les om Kavlifondet

Kavli

Andre nyhetssaker: Kavli kjøper Verso Food

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!