Lars Lindland, prosjektleder i NHO Mat & Drikke.

Nytt 3-årig prosjekt for økt kompetanse i matindustrien

16 februar, 2021ANNONSE

Matindustrien 4.0 ble avsluttet i desember 2020. Nå starter et nytt 3-årig prosjekt kalt FREMtid for kompetanse, som bygger på nåværende kompetanse.

Prosjektet skal blant annet gi bedriftene et bedre grunnlag for å utnytte nåværende og fremtidig kompetanse blant ansatte, flere treffpunkter for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger, økt kompetanse i prosjektarbeid og veiledning i medarbeiderdrevet innovasjon og forbedringsarbeid.

Bygger på samme lest

«FREMtid for kompetanse» bygger på samme lest som Matindustrien 4.0, nemlig partssamarbeid og nettverksbygging på tvers av avdelinger internt, og næringene eksternt.

-Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet begynner nå. -Vi håper selvfølgelig at mange av bedriftene fra det forrige prosjektet blir med, men vi har også plass til mange flere, sier prosjektleder Lars Lindland, som også var prosjektleder i Matindustrien 4.0.

Prosjektet har som mål å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, sikre fremtidig konkurransekraft og omstillingsevne i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass.
Lindland forteller i et nyhetsbrev fra NHO Mat og Drikke at nettverksbygging og opprettelse av klynger hvor bedrifter fra flere bransjer kan samles og lære av hverandre, blir også en sentral del av prosjektet.

Hvorfor et nytt prosjekt?

-Matindustrien er i omstilling og i vekst. Drivere i kompetansebehovet er særlig teknologiskiftet og det grønne skiftet, sier han.

-Folk trives i matindustrien, derfor blir de der lenge, kanskje hele sitt yrkesaktive liv. De tillitsvalgte og ledelsen må derfor samarbeide om kompetanseutvikling av medarbeiderne. I tillegg er det lav søkning via utdanningssystemet til våre bransjer. Det betyr at de tillitsvalgte og ledelsen må snakke om hvordan de best kan tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lindland.

Dette ligger store muligheter i å dele informasjon og kunnskap, og samarbeide bedre på tvers av avdelinger, bedrifter, bransjer og næring. -Dette skal vi ta tak igjennom prosjektet, og skape verdifulle samarbeidsarenaer, sier Lars Lindland.

Hvordan skal prosjektet organiseres?

-Vi har satt oss som mål å få med oss 40 bedrifter, med god fordeling på sjømatindustri og øvrig matindustri, sier prosjektleder Lars Lindland.

Prosjektet eies av NHO Mat og Drikke, NNN og Sjømat Norge, og blir finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) i tillegg til et årlig tilskudd fra den enkelte deltakerbedrift. Det er tilsatt prosjektleder i hel stilling, og det skal opprettes en styringsgruppe hvor de deltagende bedriftene blir representert, selvfølgelig partssammensatt.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!