Nytt sikkerhetssystem for tømmeventiler på IBC-er

7 november, 2018ANNONSE

På Scanpack viste Schütz fram de nye ventilene for IBCer som har en integrert lås som sikkerhet mot utilsiktet åpning og tukling. Den garanterer samtidig produktets originalitet.

En fylt Ecobulk blir alltid transportert og lagret med lukket og sikret ventil. For å åpne ventilen, må kunden først fjerne skrukorken. Samtidig fjernes den røde PE-platen, og forseglingsfolien som sikrer at produktets originalitet kommer til syne.

Gul klemme som er enkel å bruke
Fram til nå har det vært to måter å sikre ventilen på: En sikkerhetsskrue i stål eller en sikkerhetssplint av plast. Begge løsningen var lite tilfredsstillende i daglig bruk, da man trengte tilleggsverktøy for å åpne skruen, og det var alltid en risiko for at skruen ble borte.

Den samme gjaldt for sikkerhetssplinten som gjerne forsvant ved åpning. Dermed ble det umulig å sikre ventilen senere.

Det nye sikkerhetssystemet fra Schütz består av en gul klemme som er integrert i ventilen mellom beholderen og håndtaket. Den er enkel og intuitiv å bruke. Låsen åpnes ved å trykke på den med tommelen, noe som frigir håndtaket uten bruk av verktøy.

Enkel lukking er en stor fordel
Etter tømming vris håndtaket tilbake og låsen smetter på plass av seg selv. Muligheten for enkel gjenlukking av containeren er en stor fordel. Transportreglene krever at beholderne er forsvarlig lukket, og det samme gjelder betingelsene for Schütz Ticket Service når containere samles inn.

I tillegg har den låste ventilen en forsegling som blir satt på i fabrikken. Forseglingen ryker når man trykker på klemmen for å åpne ventilen for første gang. Dermed viser den om IBCen har blitt åpnet underveis, og det fylte produktet er beskyttet mot smitte eller forfalskning.

Alle EVOH-containere leveres med det nye sikkerhetssystemet som standard. Konvertering av alle andre ventiler skal gjøres i løpet av året.
 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!