Det er nedgang i etterspørselen etter polyolefiner, men økt etterspørsel etter plastemballasje på grunn av pandemien.

Økt etterspørsel etter emballasje holder plastbransjen i gang

10 november, 2020

Det globale markedet for polyolefiner er forventet å gå ned i 2020. Pandemien fører likevel til økt etterspørsel etter plastemballasje på grunn av hygienehensyn.

Det brukes mindre plast i bygg, bilindustri og annen industri. Men i sektorer som emballasje, Fast-moving Consumer Goods (FMCG) og helsepleie har etterspørselen økt, ifølge analyseselskapet GlobalData.

David Leggett, Automotive Analyst i GlobalData, har følgende kommentar til spørsmålet om redusert etterspørsel etter plast:

– Den globale bilindustrien har opplevd en pandemi-forårsaket nedgang på 16.-17 prosent i år. Det gir mye lavere etterspørsel etter materialer som polyolefiner i bilproduksjon.  Og selv om det globale kjøretøymarkedet er i en oppgangsfase, er salgsutsiktene usikre, mens pandemien, og de økonomiske påvirkningene fra den, vedvarer. Det underliggende etterspørselsnivået er ikke ventet å komme tilbake til nivået vi hadde i forkant av pandemien før i 2023.

Noen bransjer sliter, andre har oppgang

Men selv om noen bransjer sliter, er det andre som har oppgang. Den sterke veksten i bruk av plast på FMCG og emballasje kan skyldes forbrukeratferd.

– COVID-19-pandemien har ført til at mange forbrukere til å være mer forsiktige når de kjøper mat og FMCG-produkter. Mange har byttet til tradisjonelle emballasjematerialer som PET, til tross for at de de pågående miljøbekymringene, da disse ses på som tryggere og mer hygieniske.

Faktisk svarte 53 prosent av respondentene i GlobalDatas undersøkelse i juni at de er bekymret for produktemballasjens trygghet under pandemien. Bekymringen har vært relativt stabil gjennom de siste månedene, og var fortsatt på 50 prosent i oktober. ifølge Legget.

Engangsplast kan få fornyet popularitet
Veksten i produksjon av polyolefiner er størst i Asia, mens også Iran og USA henger godt med.

– Dette kan bety at engangsplast kan få fornyet popularitet som forsegling av mat og drikke på en trygg måte.

Jahn Paul Somavarapu, olje- og gassanalytiker i GlobalData tror at etterspørselen etter PE og PP vil ta seg opp mot slutten av 2020 og opprettholde et høyt nivå fra 2021.

– Pandemien har påvirket etterspørselen etter PE og PP på kort sikt. Plastprodusentene har enten redusert driften, stoppet produksjonen eller erklært force majeure for å komme seg gjennom de utfordrende økonomiske forholdene.

Investeringsbeslutninger utsettes

– Petrokjemiske selskaper følger den økonomiske utviklingen og vil foreta en strategisk vurdering av fremdriften og utviklingen av nøkkelprosjekter.

På verdensbasis har de økonomiske følgene av COVID-19 ført til at store petrokjemiske selskaper har utsatt investeringsbeslutninger eller forsinket fremdriften når dette har vært mulig.

– Selv om det ser utfordrende ut for flere investeringsbeslutninger, ser det ut til at selskapene fokuserer på nøkkelprosjekter og at gjennomføring av disse blir prioritert, sier Somavarapu.

Kapasitetsøkning på polyolefiner er konsentrert i Asia primært i Kina og India, og målet er å møte eksisterende og voksende etterspørsel i de respektive landene. Andre store land som Russland, Iran og USA legger også opp til kapasitetsøkning.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!