Kun 18 prosent av hardplasten i HDPE og PP blir gjenvunnet i EU i dag. Nå skal det bli mer.

Økt kvalitet på innsamling og sortering må til for å nå EU-krav

12 februar, 2021ANNONSE

EUs gjenvinningskapasitet for HDPE og PP behandler i dag kun 18 prosent av det harde plastavfallet. Avansert innsamling og sortering må til.

Plastic Recyclers Europe (PRE) har gjennomført en ny undersøkelse som viser at HDPE og PP står for nesten en tredel av etterspørselen til emballasjeformål. Men det er altså bar 18 prosenten som settes på markedet som blir samlet inn og gjenvunnet.

Oppskalering av EUs gjenvinningskapasitet avhenger av at man klarer å samle inn mesteparten av plasten for resirkulering.

Økte investeringer må til

Investeringer i avansert innsamling og sortering er identifisert som nøkkelen for å øke resirkuleringen av hard plast. – Å få tak i de ekstra tonnene og sortere ut potter, kasser og skåler er en måte å endre dette på, sier Werner Kruschitz, leder for arbeidsgruppen for PP/PO i PRE.

– Innholdet av resirkulerte harde polyolefiner i nye produkter må økes, sier Herbert Snell, leder av arbeidsgruppen for HDPE i PRE. – Den eksisterende trenden der resirkulert HDPE fra flasker brukes i nye flasker og HDPE- og PP-bokser resirkuleres til bruk i nye bokser, må fortsette å øke.

Produktet må lages slik at det faktisk kan resirkuleres

For å kunne gjøre harde polyolefiner helt sirkulære, må man sikre at produktet faktisk er lagd for å kunne resirkuleres. Det vil opprettholde en høy verdi materialet etter bruk, samtidig som det gjør gjenvinningen mer kostnadseffektiv og innfrir kravene til de mest krevende bruksområdene.

PRE påpeker dessuten at offentlige tiltak kan øke bruken av resyklater, som for eksempel krav til resirkulert innhold ved offentlige innkjøp. Avfallsstrømmer med hard plast har potensial for å kunne gi et større bidrag til å nå materialgjenvinningsmålene for plastemballasje.

PRE mener at det avhenger av at man utvikler bedre infrastruktur for resirkulering og markeder for denne typen plast i Europa. Samarbeid mellom industrien og europeiske myndigheter er kritisk for å få det til, mener de.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!