Jaan Ivar Semlitcsh, konsernsjef i Orkla.

Økt salg av mat og vaskemidler til forbrukere ga vekst i Orkla

6 mai, 2020ANNONSE

Orklas driftsresultat økte med 12 prosent til 1.143 millioner kroner i 1. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 13 prosent til 11.507 millioner kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 18 prosent. Rapportert omsetningsvekst for merkevarevirksomheten var 14,7 prosent, hvorav organisk vekst utgjorde 5,4 prosent.

Koronaviruset

– Mot slutten av årets første kvartal gikk Orkla og resten av samfunnet inn i en svært spesiell tid som ser ut til å fortsette fremover. Myndighetene har innført strenge restriksjoner i alle våre markeder med mål om å begrense spredningen av koronaviruset, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige i denne tiden.

– Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Hamstring og endret forbruksmønster

Koronakrisen har konsekvenser for hele Orklas verdikjede og alle forretningsområdene. I de tre siste ukene i mars opplevde Orkla Foods og Orkla Care en betydelig økning i etterspørsel etter matvarer og produkter til rengjøring og personlig pleie.

Mye av økningen skyldtes hamstring og endret forbruksmønster. Forretningsområdene Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments opplevde redusert etterspørsel.

– Omsetningen til selskaper som er negativt påvirket av koronaepidemien utgjør omtrent en fjerdedel av merkevareområdets omsetning. Koronakrisen som nå utfolder seg skaper en ekstraordinær usikkerhet i en ekstraordinær tid, sier Jaan Ivar Semlitsch.

Hydro Power hadde i 1. kvartal et driftsresultat på 39 millioner kroner mot 73 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldtes et betydelig kraftoverskudd i det norske markedet og vesentlig lavere kraftpriser.

Morten Fon, CEO i Jotun (foto Morten Rakke).
Tilknyttede selskaper

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 29 prosent til 213 millioner kroner i 1. kvartal. Jotuns driftsresultat økte med 36 prosent. Det var god vekst i salget av Marine Coatings, drevet av høy aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for skip.

Salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings var moderat.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde -165 millioner kroner i 1. kvartal. De største postene var relatert til kostnader knyttet til omorganisering på hovedkontoret, restruktureringskostnader i Orkla Foods og Orkla Consumer Investments, samt nedskrivning av IT-systemer.

Flere kjøp og salg

Orkla har gjennomført flere kjøp og salg i kvartalet. Gjennom sitt heleide datterselskap Idun Industri AS har Orkla Food Ingredients signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i Win Equipment, en ledende leverandør av softis-maskiner i Nederland.

Orkla Foods Norge har solgt merkevaren SaritaS til det nyopprettede selskapet Indian Gourmet AS.
I april signerte og gjennomførte Orkla Wound Care en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Norgesplaster.

Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr, og med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.

Orklas resultat før skatt økte med 16 prosent til 1.152 millioner kroner i 1. kvartal. Resultat per aksje (justert) økte med 24 prosent og endte på 1,05 i kvartalet.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!