Forum for sirkulær plastemballasjeEllen Behrens, direktør bærekraft i Orkla ASA..

Delta i spørreundersøkelse om økt bruk av gjenvunnet plast

14 mai, 2019ANNONSE

Ellen Behrens i Forum for sirkulær plastemballasje oppfordrer så mange som mulig til å delta i en spørreundersøkelse om økt bruk gjenvunnet plast.


Forum for sirkulær plastemballasje og Deloitte AS gjennomfører nå en spørreundersøkelse. Formålet er å kartlegge potensialet for økt bruk av gjenvunnet plast i nye plastprodukter.

Svar på spørsmålene i undersøkelsen ved å gå inn på denne linken. 

Behov for mobilisering

– Plast er et velegnet materiale som verden vil ha stor nytte av også i fremtiden. Men det er behov for en felles mobilisering for å hindre at plast havner i naturen. Det sier assisterende direktør for samfunnsansvar i Orkla, Ellen Behrens. Hun er også leder for styringsgruppa i Forum for Sirkulær Plastemballasje.

– Det viktigste vi som virksomheter kan gjøre for å hindre plastforurensning, er å bidra til at plasten kommer inn i en sirkulær verdikjede. Da vil den kunne gjenbrukes.

– Som en del av arbeidet med veikartet, ønsker vi å kartlegge potensialet for å øke bruken av resirkulerte plastmaterialer. Vi håper at så mange som mulig vil besvare undersøkelsen, fortsetter hun.

Forum for sirkulær plastemballasje og Deloitte AS gjennomfører spørreundersøkelsen. Hensikten er å kartlegge potensialet for økt bruk av gjenvunnet plast i nye plastprodukter. Samtidig vil de kartlegge verdiskapingspotensialet ved å bruke mer gjenvunnet plast i nye produkter.

Utarbeider veikart for sirkulær plastemballasje

Forum for sirkulær plastemballasje ble etablert høsten 2018 som et samarbeidsprosjekt mellom produsenter og brukere av plastemballasje. Relevante forskningsinstitusjoner og representanter for retur- og gjenvinningsselskapene er også med i forumet.

Formålet med arbeidet er å utarbeide et veikart for sirkulær plastemballasje i Norge. Veikartet skal blant annet inneholde forslag til virkemidler for å øke kildesorteringen av plastmaterialer. Det skal også foreslå tiltak for å øke bruken av resirkulert plast i nye produkter.

Spørreundersøkelsen er med i arbeidet

Denne spørreundersøkelsen, som også ligger ute på Plastforum,  er et ledd i dette arbeidet.

Spørreundersøkelsen går ut til norske industribedrifter som benytter plast i sin produksjon, og som produserer ulike former for plastemballasje og andre produkter som inneholder plast.

Plastforum oppfordrer alle sine lesere til å delta i undersøkelsen, og vil bringe resultatene av undersøkelsen ved en senere anledning.

Les mer om Forum for sirkulær plastemballasje.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!