Økte krav gir behov for økt energisikkerhet i matindustrien

2 august, 2022ANNONSE

Flere matprodusenter som opplever økte krav og energiproblemer er bekymret for energisikkerheten i fremtiden. Outsourcing kan være en løsning.


Det siste århundret har befolkningen blitt mangedoblet. Økte krav til matproduksjon setter press på mat- og drikkeindustrien. Mange bedrifter planlegger å øke investeringene de kommende årene for å øke produksjonseffektivitet og automatisering. Dette krever pålitelig strømforsyning.

Store behov for investeringer

Også energiprodusentene har store og økende behov for investeringer. De fleste bedriftene har gamle høyspentinstallasjoner fra 60- og 70-tallet, som ofte gir strømbrudd og er lite effektive. Jan Eaman, forretningsutvikler i Vattenfall, forklarer.

-Strømforsyning blir ofte ikke prioritert av mange bedrifter, samtidig som brudd i produksjonen fort kan få kostbare konsekvenser. Dersom du må erstatte deler eller en høyspenttransformator som fusker, vil du få betydelige forsinkelser i produksjonen.

Eldre strømsystemer kan også være en sikkerhetsrisiko for staben, og høyspentsystemer kan være livsfarlig, dersom de blir dårlig vedlikeholdt. Ansvaret for å holde produksjonsanlegget sikkert faller på eieren, som ofte ikke er eksperter på elektriske installasjoner og ikke fullt forstår produserende bedrifters plikter.

Outsourcing kan være løsningen

For å kunne fokusere på kjerneoppgavene og slippe å vedlikeholdet av høyspentinstallasjoner velger flere bedrifter outsourcing. Vattenfall tilby PoWer-as-a-Sevice model, der de bidrar med ekspertise på elektriske infrastrukturer og tar fullt økonomisk og funksjonelt ansvar for et fast månedlig beløp.
Spesielt nå som prisene på råvarer er stigende, kan outsourcing hjelpe bedriftene å redusere kostnader og risiko, mener de.

-Vattenfall har designet, bygget og driftet elektriske nettverk i over 100 år, forteller Eaman. – Det betyr at kundene får mindre risiko for uventede kostnader når strømanlegget svikter. Vi er også en proaktiv partner som kan gi råd om energieffektivitet, smart teknologi og support.

Les mer om dette 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!