Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla, gjør endringer i konsernstruktur og i toppledelse.

Oppkjøp av Eastern gir Orkla doblet omsetning i India

7 september, 2020ANNONSE

En avtale om å kjøpe 67,8 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited (Eastern) vil doble Orklas omsetning i India.

Orkla har allerede en sterk posisjon i det indiske matvaremarkedet gjennom den velkjente merkevaren MTR, som har femdoblet salgsinntektene siden Orklas inntreden i 2007. I de siste 12 måneder per 30. juni 2020 oppnådde MTR Foods en omsetning på cirka 1,1 milliarder kroner.

Kjøper 41,8 prosent eierandel

Eastern eies av Meeran-familien (74 prosent) og McCormick Ingredients SE Asia PTE. Ltd («McCormick») (26 prosent). Orkla har nå inngått avtale om å kjøpe en 41,8 prosent eierandel i Eastern fra medlemmer av Meeran-familien, og å kjøpe hele eierandelen til McCormick.

Eastern vil bli fusjonert inn i det Orkla-eide selskapet MTR Foods Private Limited («MTR Foods»). Orkla vil ha en eierandel på 90,01 prosent i det felleseide selskapet, mens de to brødrene Firoz og Navas Meeran vil eie til sammen 9,99 prosent.

Partene er blitt enige om en kjøpesum som verdsetter Eastern (100 prosent) til cirka 2.4 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis. MTR og Eastern er begge ikoniske indiske merkevarer, og med disse transaksjonene vil Orkla ha en solid plattform for videre vekst i det indiske matvaremarkedet.

MTR er en ikonisk, indisk merkevare.
Skal styrke fotavtrykket i kjerneområder

– For Orkla er det viktig å levere på strategien om å styrke vårt fotavtrykk i våre kjerneområder. Eastern og MTR er sterke lokale merkevarer i et raskt voksende indisk marked, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– MTR har vært en fantastisk suksesshistorie for Orkla. Nå ser vi frem til å fortsette reisen med Meeran-brødrene som partnere.

– Vi inngår dette partnerskapet i en spesiell tid for Orkla og for resten av samfunnet, legger Jaan Ivar Semlitsch til.

– Våre prioriteringer under den pågående koronakrisen har naturlig nok dreid seg om å ta vare på helsen og sikkerheten til våre ansatte, hindre smittespredning og levere matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter som folk trenger.

– Samtidig må vi klare å tenke langsiktig. Krydder er en naturlig del av alle indiske husholdninger, og jeg er trygg på styrken og robustheten til merkevarene Eastern og MTR.

Styrket posisjon i India

Sanjay Sharma, adm. direktør i MTR Foods sier at Eastern og MTR har produkter som utfyller hverandre godt. Selskapene har en attraktiv geografisk tilstedeværelse og gode eksportmuligheter.

– Det indiske matvare- og kryddermarkedet viser tosifret vekst. Vi registrerer at en mer urban livsstil og økt kjøpekraft har positiv langsiktig innvirkning på etterspørselen etter våre produkter.

Dette vil definitivt styrke Orklas posisjon i India, og vi ser frem til det nye partnerskapet.

Sterke merkevarer

Orkla er kjent for sterke, lokale merkevarer og har ledende posisjoner innen en rekke kategorier i flere markeder. Selskapet har solid erfaring i å bygge ledende merkevarer basert på en sterk organisasjonskultur og verdigrunnlag.

– Sammen med MTR, og som en del av Orkla, vil vi ha en sterkere plattform for å fortsette den gode utviklingen av vår virksomhet, sier Navas Meeran, styreformann i Eastern.

Eastern tilbyr både vegetariske og animalske matvarer hovedsakelig innen kategoriene krydder og krydderblandinger. MTR har, og vil fortsette å ha, en ren vegetarportefølje innen krydder, krydderblandinger og ulike ferdigretter. Sammen vil selskapene kunne tilby et bredere utvalg til indiske forbrukere.

Eastern har syv fabrikker i fire ulike stater i India og har cirka 2.955 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Edapally i Kochi.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!