Oppkjøp økte med 3,2 prosent i Q3 i europeisk emballasjebransje

5 desember, 2019ANNONSE

I europeisk emballasjeindustri økte oppkjøp med 3,2 prosent i 3. kvartal 2019, ifølge Global Datas database over avtalene som ble inngått i dette tidsrommet.

I alt ble det inngått 32 avtaler til en verdi av over 411 millioner USD. I de fire siste kvartalene ble det inngått 31 avtaler i gjennomsnitt.

M&A (mergers and aquisitions) står for 68.8 prosent av avtalene. Det ble i alt inngått 22 fusjoner og oppkjøp. Private eierselskaper sto for 31,3 prosent og 10 avtaler. Disse avtalene sto også for den høyeste verdien med 315,14 millioner USD. M&A sto for 95,9 millioner USD.

De fem største emballasjeoppkjøpene står for 100 prosent av verdien i 3. kvartal.

Dette er de fem største oppkjøpene ifølge Global Data:

1. Arsenal Capital Partners private equity deal med Clariant – 313,56 mUSD
2. BPF1s oppkjøp av Plastics Capital – 79,7 mUSD
3. Corticeira Amorim S.P.G.P.S.’ oppkjøp av VINOLOK – 12,4 mUSD
4. Oppkjøp av Leyland Packaging av Macfarlane Group – 3,95 mUSD
5. Northern Powerhouse Investments Fund kjøp av Trak Rap – 1,58 mUSD

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!