Orkla er igjen inne på bærekraftlisten til Dow Jones.

Orkla er inne på Dow Jones’ toppliste for bærekraft igjen

17 september, 2019ANNONSE

Orkla har igjen fått plass på Dow Jones Sustainability Index Europe, som rangerer selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar.


– Vi ser at Orklas arbeid med bærekraft blir stadig viktigere for å skape vekst og bygge tillit. At vi inkluderes i en av verdens best ansette bærekraftindekser er en viktig anerkjennelse av jobben vi gjør. Det gir inspirasjon til videre innsats, sier direktør for bærekraft i Orkla, Ellen Behrens.

Rettesnor for investorer

 

Forum for sirkulær plastemballasje
Ellen Behrens, direktør bærekraft i Orkla ASA..

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar. Den er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

– Vi jobber målrettet med de utfordringene som er knyttet til vår egen verdikjede. Ved å fremme bærekraftig råvareproduksjon, utvikle fornybar og gjenvinnbar emballasje og redusere klimagassutslipp gjør vi produktene våre hele tiden mer bærekraftige.

– Det handler både om å ta ansvar og om å leve opp til forbrukernes forventninger, sier Behrens.

Gradvis overgang

Orklas bærekraftmål mot 2025 innebærer en gradvis overgang til fornybar energi, økt ressursgjenvinning og produkter for en sunn og bærekraftig livsstil. Konsernet har de siste årene økt innsatsen betydelig innenfor områder som ernæring og sunnhet, bærekraftige innkjøp, avskogingsfri leverandørkjeder, reduksjon av klimagassutslipp og bærekraftig emballasje.

Orkla har vært inkludert på Dow Jones Sustainability Index de siste ni årene.

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!