Nils_K Selte, konsernsjef i Orkla.

Orkla satser på iskremingredienser fra USA

4 oktober, 2022ANNONSE

Orkla Food Ingredients (OFI) har inngått avtale om kjøp av 84 prosent av aksjene i Denali Ingredients .

Denali Ingredients er et ledende selskap innenfor iskremingredienser i USA. Selskapet verdsettes på gjeldfri basis til 200 millioner USD, tilsvarende 2,2 milliarder kroner.
Denali Ingredients har i løpet av de siste 15 årene hatt en sterk organisk vekst på mer enn 10 prosent i året. Selskapet har sitt hovedkontor i Wisconsin, hvor de også har to fabrikker og 160 ansatte.
– Oppkjøpet av Denali Ingredients er et betydelig og naturlig steg for OFI, hvor vi nå går inn i markedet for ingrediensløsninger til amerikansk iskremindustri. Ingredienssektoren er fragmentert med et stort potensial for videre konsolidering og vekst, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte.

-På basis av dette starter vi nå en prosess hvor vi vil søke en langsiktig partner for OFI. Hensikten er å øke veksttakten og verdiskapingen.

Blir en del av «Sweet Ingredients» i OFI

Denali Ingredients utvikler og produserer ingrediensløsninger til den amerikanske iskremindustrien. OFI på sin side har en sterk posisjon i det europeiske markedet for ingredienser til iskrem- og sjokoladeindustrien. Den nye virksomheten vil bli en del av området «Sweet Ingredients» i OFI.

Johan Clarin, konsernedirektør og leder for OFI.

– Med dette kjøpet styrker OFI sin posisjon som en ledende leverandør av ingredienser til iskrem- og sjokoladeindustrien, i tillegg til bakeribransjen. Vi har en uttalt strategi om å øke eksponeringen mot markeder og kategorier med høyere vekst og marginer, sier Johan Clarin som er konserndirektør og leder for OFI.
– Denali Ingredients med sin ledende posisjon i det attraktive amerikanske markedet passer godt inn i dette bildet. OFI øker med oppkjøpet sin omsetning innenfor Sweet Ingredients med 45 prosent.

Forventet omsetning på 99 millioner USD

Denali Ingredients har en forventet omsetning i inneværende regnskapsår 2022 på 99 millioner USD, tilsvarende cirka 1,1 milliard kroner (regnskapsåret slutter 30. september) og et ‘run-rate’ driftsresultat (normalisert EBITDA) på 14,4 mill. USD, tilsvarende 156 mill. kroner.
Selger er Denali Companies LLC, eid og drevet av grunnlegger-familien til Wally og June Blume.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!