Oslo har fått sitt eget regionale forskningsfond (RFF Oslo)

20 oktober, 2020ANNONSE

RFF Oslo ble etablert våren 2020 og har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft.

– RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning, opplyser Anne Solheim, spesialrådgiver i Regionalt Forskningsfond Oslo.

RFF Oslos prioriterte områder er:

1. FoU i næringslivet innenfor

 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Sirkulærøkonomi
 • IKT og digitalisering
 • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
 • Bærekraftig tjenesteyting

2. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

 • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
 • Oppvekst og kunnskap
 • Helse- velferd, og omsorgssektoren
 • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester
RFF Oslo nå lagt ut utlysninger:
 • Kvalifiseringsprosjekter er RFF Oslos forprosjekter og det kan tildeles kr 100-350 000 i støtte per prosjekt.  Selve utlysningen er på 7 millioner kroner.
 • Regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor er hovedprosjekter, og det kan tildeles kr 1 -2,5 millioner i støtte per prosjekt. Selve utlysningen er på 18 millioner kroner.

Tema for utlysningene er de prioriterte områdene nevnt over, og i tillegg tema relevant for pandemi (korona).

– Vi oppfordrer private og offentlige aktører som har aktuelle FoU-utfordringer og prosjekter til å gjøre seg kjent med RFF Oslo, skriver Anne Solheim i en epost.

Utlysningene er lagt ut via fondets hjemmeside.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!