Ton Emans mener at sirkulær plastøkonomi er i fare.

PRE: – Overgangen til sirkulær plastøkonomi kan være i fare

18 mai, 2020

Plastgjenvinningsanleggene i Europa stenger nå produksjonen på grunn av markedspåvirkningen fra Covid-19. Den sirkulære plastøkonomien er i fare.

Koronaviruset har ført til store problemer for europeisk plastgjenvinningsindustri. Etterspørselen etter resirkulerte materialer har sunket kraftig, da prisene på jomfruelig råvare er rekordlav.
Ton Emans, president i Plastic Recyclers Europe (PRE), sier i en pressemelding at om situasjonen blir langvarig og ingen tiltak iverksettes for å støtte sektoren, vil plastgjenvinning bli ulønnsomt.

– Det vil gjøre det vanskelig å nå EUs gjenvinningsmål. Overgang til sirkulær plastbruk er i fare. Hvis det blir slik, er det ingen andre alternativer enn at plasten brennes eller legges på deponi.
Det er ikke bare miljøet som rammes av dette. Mange ansatte i europeiske verdikjeden for avfallshåndtering vil bli berørt.

Bransjen oppfordrer EU og medlemslandene til å inkludere gjenvinning blant sektorene som skal få støtte til gjenoppbygging og implementering av de tiltakene som er vedtatt under paraplyen for sirkulær økonomi.
– Det er vesentlig å beskytte utviklingen i dette markedet for å redusere bruken av jomfruelige plastråvarer, å sikre at markedet for resirkulert plast overlever og å sikre ytterligere investeringer i sektoren, avslutter pressemeldingen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!