Kari Bunes mener at emballasje har et ufortjent rykte med tanke på jobben den gjør i en sirkulær verdikjede

– Emballasje har på mange måter et ufortjent dårlig rykte

15 april, 2019

Direktør i Emballasjeforeningen, Kari Bunes, ønsker at den offentlige debatten i større grad omfavner emballasje som en støttespiller, ikke et hinder.


Emballasje er i vinden som aldri før. Plast, #trashtag og kretsløp er blitt trendord, og EU har fremmet mål om at all plastemballasje skal kunne gjenvinnes innen 2030.
Norges Varemesse tok en prat med Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen. Hun mener aktører innen emballasjens verdikjede har en interessant tid foran seg – og sier hun ønsker at den offentlige debatten i større grad omfavner emballasjen som støttespiller, ikke hinder, på veien mot en mer miljøvennlig sirkulærøkonomi.

Gjenbruk av ressurser må prioriteres

– Jeg har alltid ment at emballasje er et spennende felt – men det er spesielt spennende i den perioden vi nå er inne i. Aktørene i verdikjeden står overfor en rekke utfordringer, men også mange spennende muligheter.

– Miljøhensynet har fått økt oppmerksomhet, og gjenbruk av ressursene må prioriteres. Vi må kort fortalt bli flinkere til å materialgjenvinne emballasje, og i større grad ta i bruk resirkulerte materialer i ny emballasje.

I en tid hvor det er viktig å ivareta ressursene i emballasjens verdikjede, forteller Kari at hun opplever at en rekke aktører er engasjerte, og interessert i å finne gode løsninger.

– Vi i Emballasjeforeningen opplever aktørene som fremoverlent. Både produsenter og brukere er proaktive, og ytrer ønske om å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Alle er enige om at de ikke ønsker at plast skal forsøple naturen, og at det lønner seg å tenke mer sirkulært.

– Utfordringen blir å avdekke hva som faktisk er de gode løsningene for Norge.

Kari Bunes savner vektlegging av de positive effektene emballasjen skaper i verdikjeden.

Nytt forum skal finne norske løsninger

Målet for EUs strategi er at all plastemballasje skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal mengden engangsplast og mikroplast reduseres. I kjølvannet, vil det trolig også komme direktiver med nasjonale mål for reduksjon av negative miljøeffekter fra plast.

Kari forteller at Emballasjeforeningen har opprettet Forum for sirkulær plastemballasje. Forumet ledes av Ellen Behrens, VP Sustainability, Orkla og skal utarbeide et veikart for sirkulære plastemballasjestrømmer.

– Plasten i seg selv er ikke problemet, problemet er at den havner steder hvor den ikke hører hjemme. I Forum for sirkulær plastemballasje jobber vi med å finne løsninger på hvordan plast kan holdes inne i kretsløpet, og borte fra sjøen, skogen og den norske natur.

– Det veikartet vi nå utarbeider skal identifisere hvilke tiltak som må på plass før all plastemballasjen i Norge kan gjenvinnes, og brukes på nytt. Vårt mål er at kartet skal brukes av næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Emballasjen – hjelpemiddel, ikke skurk

Mens plastdebatten stadig når nye høyder i det offentlige ordskiftet, understreker Kari at hun savner større vektlegging av de miljøgevinster emballasjen bidrar med i det store regnestykket.

– På mange måter har emballasje fått et ufortjent dårlig rykte. I dag preges ordskiftet av et overstadig fokus på emballasjen i seg selv. Debatten fortjener i mine øyne en større grad av nyanse. Emballasje er et essensielt verktøy for å kunne bevare et produkt fra produksjon, gjennom logistikk og transport, og helt hjem til forbrukeren.

– Når produktet åpnes forventer forbrukeren at det er like helt, og at det har en holdbarhet som står til forventningene. Den viktige oppgaven som emballasjen utfører, om den er laget av plast eller ikke, kommer altfor dårlig frem i debatten i dag. Mer kunnskap om emballasje må frem i lyset, og der har vi alle vi i verdikjeden en jobb å gjøre.

– Hva kan bidra til en mer balansert debatt? 

– Vi er nødt til å fremme en nyansert forståelse av emballasjens funksjon. Emballasjen er et hjelpemiddel, den ivaretar et allerede produsert produkt på en god måte.

– Om man må kaste et produkt som er defekt fordi det hadde for lite eller for dårlig emballasje, utgjør det en større miljøbelastning enn det faktum at man bruker litt for mye emballasje til å ivareta det. Det er viktig at folk forstår dette.

 

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen med prosjektlederne Cecilie Svabø og Per Janner i HOLDBAR 2020

HOLDBAR – en fremtidsrettet emballasjemesse

I takt med at emballasjebransjen forbereder seg på en fremtid preget av flere bærekraftige løsninger, skifter også messen Mat & Emballasje navn til HOLDBAR. Prosjektleder i HOLDBAR 2020, Cecilie Svabø, forteller at det har vært viktig å finne et navn som vektlegger messens fokus på emballasjens funksjon og fremtid.

– HOLDBAR er et ord som i denne sammenhengen har dobbel betydning. Vi vet at matsvinn er et stort miljøproblem i Norge. Uten god emballasje vil matens holdbarhet forkortes, og volumet av matsvinn vil øke betraktelig.

– Samtidig mener vi at HOLDBAR er et passende navn for en messe fylt av aktører som virkelig ønsker å utvikle smarte emballasjeløsninger for fremtiden.
Cecilie understreker at målet frem mot 2020 er å skape en messeopplevelse som gir rom for opplevelser, forretningsmuligheter og kunnskapsutveksling.

– Vi er svært takknemlige for at Emballasjeforeningen engasjerer seg i HOLDBAR 2020. Sammen med dem og våre andre samarbeidspartnere, skal vi lage en engasjerende og givende industrimesse for produksjon og emballering i Norge.

Bærekraftig emballasje

Temaet for HOLDBAR 2020 vil være bærekraftig emballasje, med fokus på hvordan produsenter og leverandører på ulike måter jobber for å utforme smarte emballasjeløsninger. Kari poengterer at hun tror navneskiftet vil ha positiv effekt.

– Holdbar er et ord som rommer flere betydninger, og jeg mener det er et godt navn. Jeg håper at Holdbar 2020 blir en mulighet til å sette emballasjens betydning på kartet i Norge.

– Hvorfor burde man troppe opp som utstiller eller deltaker på HOLDBAR 2020?

-Emballasje er virkelig satt på agendaen nå. Ikke bare av norske myndigheter, men også globalt. Det betyr at det fins et voksende forretningspotensial innen emballering. Av alle mulige tidspunkt er dette et øyeblikk hvor aktørene i verdikjeden bør gripe sjansen til å møtes, og vise seg frem for markedet.

– Blir du å møte på messen?

– Ja, selvfølgelig kommer jeg. Emballasjeforeningen skal ha stand, så det er der man finner meg. Vår stand fungerer stort sett som et mingleområde for utstillere og besøkende, det er vår rolle. Jeg gleder meg.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!