Fra starten i 1999, med 66 millioner pantede bokser, har ordningen vokst til nesten 1,2 milliarder bokser og flasker i 2018.

Panteordning i Norge feirer 20 år med ny innsamlingsrekord

4 juni, 2019ANNONSE

3. mai 1999 ble øl- og brusbokser med pant lansert som alternativ til ombruksflasker i glass og hard plast. 20 år etter har Norge verdens beste panteordning.

Og ifølge Infinitum panter vi mer enn noen gang.

– Handelen og bryggeriene har sammen med forbrukerne gjennomført en omfattende omstilling til langt mer miljøvennlig emballasje, forteller Kjell Olav Maldum, som leder panteselskapet Infinitum.

– Bokser og flasker som resirkuleres har erstattet det gamle ombrukssystemet, som blant annet skapte mye unødig transport. Glassflasker har nå en svært liten del av markedet. Det er bra, fordi de har høy klimabelastning, og fordi glasskår i naturen som kan gi skader og skogbranner.

Ola Elvestuen: Økt pant, mindre plastforsøpling

Rekord for norsk panteordning
– Det er ingen i verden som samler inn mer, fastslår Kjell Olav Maldum, adm.dir i Infinitum.

Fra den spede starten i 1999, da det ble pantet 66 millioner bokser, har ordningen vokst til nesten 1,2 milliarder bokser og flasker i 2018.

I fjor høst økte pantesatsene, og resultatet er at hele 87,1 prosent av alle bokser og 88,9 prosent av alle flasker ble pantet i første kvartal i år. I fjor var tallene 84 prosent og 86 prosent.

– Dette er rekord for oss, og det er ingen i verden som samler inn mer. I tillegg til det som pantes, fanges det opp emballasje fra avfallsinnsamlingen som også resirkuleres, forteller Maldum. Hele 7 918 tonn aluminium og 20 568 tonn plast ble resirkulert i 2018.

Hjelp fra Børretzen og Erna

Panteordningen har gjennom de 20 årene investert mye i effektiv logistikk, slik at bokser og flasker sendes til resirkulering på en mest mulig effektiv måte. Neste år åpner et eget anlegg for resirkulering av flasker i Norge.

Det er også investert mye i kommunikasjon, for å få alle til å pante. Odd Børretzen, Ravi, Karpe Diem, Erna Solberg og Aksel Lund Svindal er blant kjendisene som har lært nordmenn å pante alt, alltid.

– Resultatene nå viser at vi har gjort mye riktig. Men vi hviler ikke på laurbærene, vi vil at hver eneste boks og flaske skal pantes. Det er noe av det enkleste og mest effektive vi alle kan gjøre for klimaet, sier Kjell Olav Maldum.

Les også: Pantesjefen støtter økt pant

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!