Emballasjen til Philadelphia skal inn i en sirkulær sløyfe og inngå i ny emballasje.

Philadelphia kremost over på resirkulert emballasje fra 2022

25 juni, 2020

Fra 2022 vil Mondelez i samarbeid med Berry Global benytte emballasje laget av resirkulert plast på Philadelphia kremost.

Philladelphia vil med dette være den første store globale kremostmerkevaren som bruker denne type emballasje. Endringen er gjort mulig gjennom å benytte en innovativ teknikk som ivaretar matsikkerhet, holdbarhet samtidig som den hindrer at plast havner ut i naturen.

– Dette er et viktig steg i Mondelez’ mål om å redusere belastningen på miljøet og det langsiktige målet med å oppnå null nettoavfall, skriver selskapet i en pressemelding.

Endringen gjelder Philadelphia som selges i Europa og selskapet skal ha funnet en løsning som beskytter maten slik at den er trygg og velsmakende og samtidig bidrar til en bærekraftig utvikling.

Stopper plast fra å havne i miljøet

– Det er vitalt å utvikle og ta i bruk innovative og gjennomførbare løsninger som stopper plast fra å ende opp i miljøet, der den ikke hører hjemme, sier Vince Gruber, Executive Vice President, Europe, Mondelez International.

– At Philadelphia forhåpentligvis vil bli pakket i resirkulerte materialer er viktig for å begrense slikt avfall og støtter samtidig et system i lukket sløyfe, fortsetter han.

Økt bruk av resirkulert plast vil øke etterspørselen etter resirkulerte materialer og gi et betydelige redusert behov for jomfruelige materialer. Dermed bygger dette opp om sirkulær økonomi for plast i en bærekraftig sløyfe som gir materialene verdi og reduserer avfallsmengden.

Ved å kjøpe og gjenvinne resirkulerbar emballasje kan også forbrukerne være med å støtte opp om en bærekraftig fremtid.

Partnerskap med Berry Global

– Vår hensikt er å lage snacks som bruker mindre energi og vann og genererer mindre avfall. Det involverer også å bruke mer bærekraftige emballasjematerialer, sier Chris McGrath, Vice President og sjef for påvirkning, bærekraft og velvære i Mondelez International.

-Innovativ og avansert gjenvinning hjelper oss finne bærekraftige råvarer blant materialer som tidligere var vanskelige å gjenvinne. Vi vet å designe emballasje for gjenvinning ikke vil løse plastproblemet alene. Derfor støtter vi offentlige og private tiltak for å øke gjenvinningstallene over hele verden.

Mondelez International samarbeider med Berry Global, som skal levere den nye emballasjen.

-Vi skal levere emballasje med resirkulert innhold gjennom en avansert gjenvinningsteknologi, forteller Jean-Marc Galvez, President Consumer Packaging Intertional i Berry Global.

– Ved å gjenvinne og gjenbruke avfall som ellers ville bli sendt på deponi, jobber vi mot et felles mål om å fremme sirkulær økonomi.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!