Pyrolyse gjør det mulig å gjenvinne plast som er for skitten eller sammensatt til å gjenvinnes mekanisk.

Nå kan også ikke-gjenvinnbar plast gjenvinnes ved pyrolyse

31 oktober, 2019

Henkel har sammen med rengjøringsmerket Perwool laget en plastemballasje til vaskemiddel, der plasten er kjemisk gjenvunnet gjennom pyrolyse.

I pyrolyseprosessen utsettes den brukte plasten for høy varme slik at den spaltes tilbake til olje eller gass. som igjen kan bli råstoff for nye plastprodukter.

Inngår i ChemCycling

Den nye emballasjen er en del av prosjektet ChemCycling som ledes av kjemi- og polymergiganten BASF. Målet med prosjektet er å gjenvinne plast som ikke kan håndteres særlig bra med eksisterende mekaniske gjenvinningsmetoder.

Skitten næringsmiddelemballasje og plast som er funnet i naturen er eksempler på plast som er vanskelig å bearbeide mekanisk. Ved pyrolyse har plastens beskaffenhet ingenting å si.
I dag er det mange som tar sikte på å øke bruken monomaterialer som er enkle å gjenvinne. I matindustrien er det imidlertid vanlig å bruke laminater og flerlagsemballasje for å beskytte og øke holdbarheten på matvarer.

Laminater og flerlagslaminater egner seg ikke for mekanisk gjenvinning, men ved pyrolyse går det fint. Det har heller ingen betydning om man blander forskjellige plastfraksjoner i en pyrolyseprosess.
Dermed kan pyrolyse vise veien til sirkulær økonomi for en langt større del av plasten på markedet enn den andelen som kan gjenvinnes i dag.

Kjemisk gjenvinning er ikke tenkt å være en erstatning for mekanisk gjenvinning men et supplement der nåværende metoder ikke fungerer.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!