No items found
- Vi har fjernet de tunge og vanskelige jobbene som vi kaller ikke-verdiskapende, sier Michael Jonsson.

Plastprodusent automatiserer med førerløse trucker

22 mars, 2019

AD Plast har helautomatisert produksjonsflyten med førerløse AGV-trucker, helautomatisk strekkfilmmaskin, pallbaner og automatisk etikettering.


Den svenske bedriften i Anderstorp, Småland, produserer plastprodukter i små og store volumer. Kundene er møbelprodusenter, bilindustri, elektronikk, husholdning, VVS og byggsektoren.

Automatisert produksjon

Selskapet omsetter for cirka 130 millioner kroner og har drøyt 40 ansatte. Halvparten av disse jobber i produksjon og lager. Det spesielle med AD Plast er den automatiserte produksjon.

– Det er maskinstyrt. Hele arbeidsflyten fram til leveranse er automatisert. Jeg tror ikke det finnes et tilsvarende anlegg i Europa, sier eier og administrerende direktør i AD Plast, Michael Johnsson.

Når plastproduktene er ferdige, ramler de ned i esker eller på pall, avhengig av størrelse, og telles automatisk. Operatørene tar stikkprøver for å kvalitetssikre produktene. Når emballasjen er full, sendes et signal til de førerløse AGV-truckene om at de kan hente varene.

Fjerner arbeidsoppgaver som ikke skaper verdi

Førerløse AGV-er tar seg av all forflytning av paller

AGV-truckene kjører pallene til strekkfilmmaskinen der de påføres strekkfilm og etiketter. Deretter hentes de av AFV-truckene som plasserer dem i hyller på lageret, klare for levering.

Strekkfilmmaskinen og AD Plasts system kommuniserer med hverandre.

– Vi får signaler fra Pallpack-maskinen og sender signal til etikettskriveren om hvilken etikett den skal skrive ut, sier Michael Jonsson.

– Jeg brenner for automatisering, digitalisering og teknologi. Jeg vil se hvor langt man kan gå for å effektivisere og bruke teknologien for å skape et bra arbeidsmiljø.

– Vi har fjernet de tunge og vanskelige jobbene som vi kaller ikke-verdiskapende. Det kan for eksempel være å flytte en pall fra A til B til C. Ingen kunder vil betale for det.

AD Plast har omskolert og videreutdannet truckførerne til operatører og forandret arbeidsoppgavene. – Måket er å øke omsetningen, og da må vi ha med dem som har kunnskap om virksomheten vår.

Ingen rører pallene

AD Plast sparer cirka 40 timer i døgnet på automatisering av ikke-verdiskapende arbeid.

I starten ble de førerløse truckene brukt i produksjonen der de sparte omtrent 15 timers arbeidstid i døgnet. Og det var tid som personalet hadde brukt på å flytte paller.

– Da vi installerte strekkfilmmaskinen fra PallPack i høst, forsvant alt det manuelle arbeidet med plasting av paller. Nå er det ingen som rører pallene. Vi sparer cirka 35-40 timer arbeidstid per døgn i døgnet. Det tilsvarer fire ansatte som kan utføre verdiskapende arbeid i stedet.

Investeringene er beregnet å betale seg i løpet av tre år, og Jonsson regner med å kunne bruke strekkfilmmaskinen i 10-12 år.

– Selv om teknologien går framover, er det vanskelig å se hvordan vi kan bli så mye mer effektive enn dette, sier Jonsson som ser for seg at det kan bli aktuelt å kjøpe en produksjonslinje til, dersom det skulle oppstå flaskehalser i fremtiden.

Relaterte artikler

Leave a Reply

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!