Plastretur tar over driften fra Grønt Punkt Norge

28 mars, 2022ANNONSE

Fra januar vil Plastretur ta over driften fra Grønt Punkt Norge, som har driftet innsamling og gjenvinning på vegne av Plastretur AS siden 2008.


Plastretur AS er et av fem returselskap som eier Grønt Punkt Norge AS. Selskapet ble etablert i 1995 og eies av varehandelen, emballasje- og vareprodusenter med om lag 1/3 hver.
De siste 14 årene har Plastretur hatt en driftsavtale med Grønt Punkt Norge, som betyr at driften av innsamling og gjenvinning av plastemballasje blitt gjort av Grønt Punkt Norge.

For å møte kravene til økt materialgjenvinning har styret i Plastretur valgt å gjenoppta egen drift av returordningen fra 1. januar 2023. Selskapet skal ansette en administrerende direktør som får ansvar for å videreutvikle effektive driftsmodeller og påvirke rammebetingelser som møter myndighetenes krav og morgendagens mål for betydelig økt innsats med materialgjenvinning av plast.

Plastretur vil også ha ansvaret for avtaler og forhandlinger med kommunale og private innsamlere, transport, videreforedling av plastemballasjen og rapporteringen til miljømyndighetene. Fem ansatte i Grønt Punkt Norge overføres til Plastretur.

– Endringen innebærer en videreutvikling av samarbeidet og en helhetlig organisasjonsstruktur i hele Grønt Punkt Norge-familien, for å være bedre rustet til å møte dagens og morgendagens miljøutfordringer. Rollefordelingen mellom Grønt Punkt Norge og returselskapene med klare ansvarsområder vil bli tydeligere, heter det i pressemeldingen.

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!