Grafen viser veksten i netthandelspakker levert av Posten i 2. kvartal 2020 målt mot samme periode i 2019. Illustrasjon: Camilla Kvien Jensen

Posten melder om formidabel økning i netthandelen i Norge

10 september, 2020ANNONSE

I hele landet bestiller netthandlerne langt flere pakker levert av Posten. I andre kvartal 2020 var økningen på landsbasis over 6o prosent.

Alle fylker hadde en vekst på mer enn 50 prosent i andre kvartal, som omfatter april, mai og juni. Størst var økningen i Oslo med 86 prosent. De to nordnorske fylkene Nordland samt Troms og Finnmark hadde noe lavere økning, med 52 prosent.

Covid-19 en utløsende faktor
Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten.

– Veksten har vært formidabel for alle typer netthandelspakker. Det er ingen tvil om at koronasituasjonen har vært en utløsende faktor. Vi hadde sett for oss en jevn økning, men vi er nå på et nivå som vi trodde vi skulle være på om to til tre år, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten.
Han legger til at Posten har god tro på at antallet pakker vil stabilisere seg på dette høye nivået også når situasjonen i samfunnet har normalisert seg.

– Ikke minst tror vi at netthandelskundene ser fordelene med mange nye tjenester Posten nå leverer, som hjemlevering hvor pakkene legges i postkassen eller på annet avtalt sted, eller leveres på døren. Dette er i løpet av kort tid blitt nye vaner måter å få levert netthandelspakker på, sier han.

Størst økning der smitten har vært størst

– Det er interessant at netthandlere både i byer og i områder med færre innbyggere synes det er attraktivt å handle med hjelp av Posten. Når økningen er størst i Oslo, kan det ha sammenheng med at det har vært mest koronasmitte i hovedstaden.

– Det kan ha ført til at innbyggerne her har vært ekstra opptatt av å finne nye, smittevernvennlige leveringsmåter. Vi utvikler nå stadig nye tjenester og jobber også med at våre leveranser skal bli mest mulig miljøvennlige og klimanøytrale, sier Pettersen.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.
Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!