PRE vil innføre ny praksis for plastavfall i Europa

8 november, 2018ANNONSE

I Europa har det vært vanlig å eksportere store mengder plastavfall i stedet for å opprette innenlandsk gjenvinning. Det kinesiske importforbudet endrer markedet.

Mange land har nå fått et stort problem bestående av uønsket avfall i fanget. Det kinesiske importforbudet for avfall har ført til at noen kommuner i europeiske land har sluttet med separat plastinnsamling, da plasten blir for dyr å gjenvinne.

Samtidig må noen regioner håndtere «fjell» av plastemballasje, og resultatet er at de ber forbrukerne sortere plast i restavfall som ender opp som drivstoff eller annen gjenvinning.

I strid med avfallspyramiden
Disse metodene er i strid med avfallspyramiden, som er det overbyggende prinsippet i Avfallsdirektivet, hevder Plastic Recyclers Europe (PRE). Siden verdifulle ressurser går tapt, må dagens praksis, som verken er bærekraftig eller effektiv, legges om, mener de.

I den tidligere avfallshåndteringen ble ikke plastavfall skikkelig innsamlet og sortert i Europa. Dermed har kvaliteten på plastavfall vært dårligere enn for andre materialtyper.

For å sikre kvaliteten slik at innsamlet plast kan selges videre til resirkuleringsbedrifter, må plasten være sortert etter polymertype.

Ikke gode nok ordninger i EU i dag
I EU er det ikke gode nok ordninger for sortering og håndtering av plastavfall. Det kinesiske forbudet mot import av plastavfall gir en mulighet for å beholde avfallet i EU og drive markedet mot sirkulær økonomi.

Oppbygging av skikkelig innsamling, kvalitetssortering og effektive gjenvinningssystemer vil gi et betydelig antall grønne arbeidsplasser i Europa.

I tillegg vil CO2-utslipp og råvareforbruk reduseres, noe som sparer miljø og naturressurser.

Samarbeid i verdikjeden for plast
Plastic Recyclers Europe (PRE) mener at endring av avfallssystemene bare kan oppnås med samarbeid mellom alle interessenter i verdikjeden for plast. 

Dette gjelder også merkevareeiere som vil gjøre produktene mer resirkulerbare og forbrukere som må oppmuntres til gode sorterings- og gjenvinningsvaner.

Å opprette et bærekraftig avfallssystem for plast vil generere kostnader i starten, men i det lange løp vil det gi sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!