Verdikjeden for fleksibel emballasje står sammen for å få i gang sirkulær økonomi i Europa.

Verdikjeden står samlet om sirkulær fleksibel emballasje

11 juni, 2021ANNONSE

Medlemmene i CEFLEX er enige om et felles standpunkt om sirkulær økonomi og utvidet produsentansvar for fleksibel emballasje.

CEFLEX er et samarbeid mellom europeiske foreninger og organisasjoner som representerer hele verdikjeden for fleksibel emballasje. De har blitt enige om essensielle standpunkter når det gjelder å samle inn avfall fra fleksibel emballasje i sirkulær økonomi. Posisjoneringen er en del av en pågående tilpasning av nøkkelsaker som gjennomføres av «Circular Economy for Flexible Packaging – CEFLEX».

Medlemmene har vært gjennom en prosess som omfatter detaljert forskning, konsultering og diskusjoner for å komme frem til et felles standpunkt. Fra september 2020 til februar hadde over 300 interessenter deltatt på dedikerte webinarer, intervjuer og en workshop over to dager med 25 verdikjederepresentanter. Resultatene skal blant annet inngå i et veikart fra CEFLEX som skal sette fart på sirkulær økonomi for fleksibel emballasje.

Det vedtatte utsagnet omfatter følgende :
  • All fleksibel emballasje må samles inn og sorteres, også emballasje for mat som spises i farten
  • For å maksimalisere resirkuleringskvaliteten, bør fleksibel emballasje samles inn i separate strømmer, eller sammen med annen lettvektsemballasje, og ikke blandes med papir, papp eller glass.
  • Fleksibel emballasje må sorteres ut fra blandet avfall for å få samlet inn alle tilgjengelige volumer og bygge opp sirkularitet.
  • CEFLEX og deres interessenter har som mål å jobbe med nasjonale myndigheter og planer for utvidet produsentansvar (EPR) for å utvikle effektive innsamlingssystemer som lar disse materialene sorteres og sendt til gjenvinning.

Det forente standpunktet bidrar til og støtter pågående forskning og studier i CEFLEX, herunder hvordan økonomi og innsamlingskostnader fungerer i utvalgte land. De har også kartlagt hvordan gjenvinningsstrukturen og EPR i Europa fungerer, sammen med Flexible Packaging Europe og Recyda.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!