Prosjekt for økt kapasitet på Husum kartongbruk ruller videre

4 mai, 2022ANNONSE

Metsä Board møter den voksende etterspørselen etter falsekartong med å øke produksjonskapasiteten ved Husum-fabrikken med 200 000 tonn.

For å gjennomføre kapasitetsøkningen har prosjekterings og anleggsarbeid pågått i flere måneder. Kartongmaskinen forlenges med 54 meter, noe som krever utbygging av kjelleren i maskinhallen.

– Vi har bygget en «bygning i bygningen» for å kunne gjennomføre de omfattende rivningsarbeidene på en sikker måte, samtidig som kartongproduksjonen pågår på BM1, sier Håkan Jonsson, prosjektleder.

Simulering og 3D-modeller

Utbyggingen av falsekartongmaskinen har blitt planlagt ved hjelp av simulering og 3D-modeller. Tørkepartiet på kartongmaskinen skal forlenges, og rullhåndteringen blir helautomatisert. Samtidig blir infrastrukturen forbedret for å sikre smidig drift.
Alle store maskininnkjøp i prosjektet er gjennomført, med Valmet som hovedleverandør.

– Lagånden er veldig bra, og vi er et dedikert team med positive holdninger. Samarbeidet med maskinleverandører og hovedkonsulenter har fungert smidig, sider Håkan Jonsson.
Prosjektorganisasjonen i Metsä Board består av 24 personer. I tillegg er noen deltidsarbeidere tilknyttet prosjektet. Ytterligere ressurser for installasjon og igangkjøring kommer senere. I dag er cirka 30 entreprenører i sving, for det meste med anleggsarbeid.

Teknologisk muligheter

Håkan Jonsson er entusiastisk når det gjelder teknologiens muligheter.
– Den kommende, helautomatiske rullhåndteringen er imponerende og vil bidra til smidig produktflyt. Operatørene vil kunne konsentrere seg om hvordan maskinen går og kvaliteten på kartongen.
Oppstart av den fornyede kartongmaskinen er planlagt høsten 2023, med full produksjonskapasitet er beregnet å være på plass mot slutten av 2025.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!