RecyClass har laget en protokoll for sirkulær PP-emballasje.

RecyClass publiserer protokoll for økt gjenvinnbarhet på PP

17 juni, 2020ANNONSE

For å etablere sirkulære  avfallsstrømmer for PP, har RecyClass utviklet retningslinjer for forskjellig design på hard PP-emballasje.


– Gjenvinning av PP-beholdere er et uutforsket område. Å øke gjenvinnbarheten kan forløse potensialet for å kunne innfri gjenvinningsmålene, sier Werner Kruschitz, styreleder i den tekniske komiteen for PP i RecyClass.

Garantert gjenvinnbarhet

Målet med protokollen er å kunne garantere gjenvinnbarheten på PP-beholdere og støtte innovasjonen i PP-markedet. Den beskriver en detaljert laboratorieprosedyre for forbehandling, ekstrusjon og konverteringstesting.

Disse testene vil i sin tur vise om valgt teknologi eller produkt vil ha negativ påvirkning på gjenvinningsprosessen. Protokollen inkluderer ikke veiledning for sorteringsevnen på en komponent.
Nivo Ven de Walle, sjef for produkter og sirkulær økonomi i Vestraete IML og representant for RecyClass PP tekniske komite uttaler:

– Dette er en viktig utvikling som baner vei for sirkulær PP-emballasje. Merkevareeiere og emballasjeprodusenter for med dette en laboratorieprosedyre som måler gjenvinnbarheten på deres produkter og hvilke punkter som må forbedres.

Rammeverk for plastemballasje

RecyClass har et mål om å opprette et strukturert og vitenskapelig basert rammeverk for evaluering av innovasjon på plastemballasje. De vil også fortsette arbeidet med å utvikle veiledning for andre typer emballasje.

Det finnes allerede protokoller for PE-filmer og HDPE-beholdere.Innholdet i protokollene blir revidert og vedlikeholdt av de tekniske komiteene i Recy Class, som samler eksperter fra hele verdikjeden for emballasje.

Alle som er interesserte i å få sin innovasjon analysert, kan kontakte RecyClass for testing via .

Les mer om RecyClass. 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!