RecyClass utgir bok om design av resirkulerbar plastemballasje

23 juni, 2022ANNONSE

RecyClass Design Book er en praktisk guide som klargjør konsepter om gjenvinnbarhet og design for gjenvinning av plast basert på en vitenskapsdrevet tilnærming.

Boken går i dybden på konseptet RecyClass Design for Recycling Guidelines og kan brukes av alle industrielle plastaktører som designer resirkulerbar plastemballasje.

Veiviser for design av hard og fleksibel plastemballasje

Design Book gir en skritt-for-skritt-forklaring og en veiviser for hvordan man designer hard og fleksibel plastemballasje som er kompatibel med prosessene for sortering og resirkulering. Boken forklarer også hvordan retningslinjene i Design for Recycling Guidelines skal tolkes. I tillegg til å gi innsikt i hvordan Design for Recycling Guidelines virker, gir boken også en oversikt over hvordan sorterings- og gjenvinningsprosessene fungerer og hvordan de bestemmer gjenvinnbarheten for emballasje.

Det første skrittet

-Design for Recycling er det viktige første skrittet for å sikre at produktet blir resirkulerbart på slutten av sin bruksfase, sier Paolo Glerean, styreleder i RecuClass.

-Den gir innsikt i hvordan plastemballasje bør designes og hvordan de forskjellige komponentene i emballasjen påvirker gjenvinnbarheten. Denne tilnærmingen fører til økt kvalitet på den resirkulerte plasten og stimulerer dermed til at den blir tatt i bruk i nye bruksområder for emballasje.

Utviklet gjennom samarbeid i hele verdikjeden

RecyClass Design Book er resultatet av et samarbeid mellom hele verdikjeden representert av medlemmer i RecyClass og deres støttespillere med mål om å tilby vitenskapelig verifisert faktabasert veiledning.

Det overliggende målet er å bygge opp et innovativt innovasjonsmiljø for som åpner dørene til fremtidens sirkulære plast.

Bedrifter som vil lede overgangen til sirkularitet kan nå se til RecyClass for å en nyttig verktøykasse for å forstå, få tilgang og sertifisere plastemballasjens resirkulerbarhet og få en effektiv overgang fra lineær til sirkulær plastøkonomi.

Les RecyClass Design Book

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!