No items found
Ågot Li i Mattilsynet har ledet det norske tilsynsprosjektet i 2019.

Resultatet fra norsk tilsyn med fiberemballasje kommer i 2020

6 september, 2019

En fersk rapport fra Forbrukerrådet viser funn av uønskede stoffer i fiberemballasje. De etterlyser mer kontroll fra Mattilsynet, noe som nylig er gjennomført.

Sammen med europeiske forbrukerorganisasjoner har Forbrukerrådet tatt stikkprøver på emballasjer og engangsprodukter laget av papp og papir, med fargerike trykk. Testen viser funn av stoffer i mengder som ville gjort emballasjen forbudt dersom den var laget av plast.

Tilsyn gjennomført i  hele Norge i 2019

Forbrukerrådet etterlyser bedre regelverk og oppfordrer Mattilsynet til å gjennomføre mer tilsyn i Norge. Mattilsynet har i første halvår 2019 gjennomført et stort tilsynsprosjekt med papp- og papiremballasje, men resultatene er ennå ikke klare.

Ifølge Ågot Li i Mattilsynet er imidlertid ikke disse undersøkelsene helt sammenlignbare.

– Forbrukerrådet ser ut til å ha vært opptatt av trykkfarger, noe vi ikke har sett på. Uansett er det bra med et europeisk initiativ for å få et bedre regelverk på området. Det er det behov for, sier hun.

Prosjektet til Mattilsynet er fortsatt i en slik fase at hun ikke kan si noe om resultatet.

– Inspektørene som har utført tilsynene har fått frist til 15. september for å rapportere resultatene fra regionene. Det er derfor ikke noe nytt å berette per i dag.

40 produsenter har hatt tilsyn

Mattilsynets prosjekt hadde som mål å gjennomføre tilsyn med minst 40 produsenter totalt. Under et fagseminar i regi av Emballasjekonvensjonen hos Nofima 9. april fortalte Ågot Li at de var halvveis i prosjektet og halvveis til målet

– Vi har besøkt omtrent 20 bedrifter til nå. Vår forventning til alle vi besøker er at de skal kunne legge fram en samsvarserklæring. For noen ser vi også på underlagsdokumentasjon, sa Ågot Li som ledet tilsynsprosjektet.

Funnene fra Mattilsynet skal etter planen offentliggjøres i februar 2020.

Les mer om prosjektet 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!