Superfos engasjerer seg i plastproblemet samtidig som de forsvarer bruk av plast.

Riktige løsninger er viktigst i kampen mot plastavfall i havet

2 oktober, 2019

Det er dårlig infrastruktur, og ikke selve materialet, som forverrer miljøproblemet med plastavfall i havet, hevder Superfos som foreslår forbedringer.


Janni Langkjær Pedersen, Sustainability Communication Manager i Superfos, som nå inngår i Berry Global, forklarer:

– Både på land og i havmiljøet er avfall en global utfordring som krever løsninger. Dette er det bred enighet om, men det er avgjørende å legge fakta til grunn når man skal velge løsninger. Det skal handles nå, men panikk kan føre til negative miljøpåvirkninger på lang sikt.

– Det blir tatt mange gode initiativer for tiden, og det er fantastisk, så lenge de ikke potensielt skaper flere problemer enn de løser.

Å skylle på materialet kan få negative konsekvenser

Demonisering av plast som material kan få alvorlige konsekvenser for miljø og klima, da materialet har enestående fordeler, som for eksempel lav vekt og brede anvendelsesmuligheter.

– I stedet for å demonisere plast bør vi i høy grad rette blikket mot menneskelig atferd – eller mangel på ønsket atferd – som den viktigste årsaken til problemet, fortsetter Janni Langkjær Pedersen.

– Utilstrekkelig infrastruktur er et kjempeproblem i dag. Omtrent 2 milliarder mennesker har ikke tilgang på fast innsamling av avfall. Faktisk er det på globalt nivå vi er nødt til å forbedre våre systemer for håndtering av avfall.

– En annen utfordring er måten vi som personer ser på brukt plast. Vi bør tenke og handle i retning av den sirkulære økonomien og se på plast som en verdifull ressurs, i stedet for bare avfall. Altså ligger løsningen på avfallsproblematikken, ikke i et verdensomfattende forbud eller en voldsom motreaksjon mot plast. Vi trenger strukturelle og atferdsmessige endringer.

Circular Grading Tool

Superfos bidrar til den sirkulære økonomien ved å designe bærekraftig emballasje som egner seg til resirkulering og gjenbruk. Bedriften er i ferd med å implementere klassifiseringsverktøyet Circular Grading Tool, som er utviklet av ROC Group Plc (fra 1. juli 2019 en del av Berry Global Inc).

Klassifiseringsverktøyet gir en visuell fremstilling av gjenvinnbarheten på et stykke plastemballasje på en skala fra A til F. Verktøyet kan også vise andre indikatorer som er relevante for den sirkulære økonomien.
Det gjør det letter for kunder av Superfos å etterspørre emballasje som er designet med en høy grad av sirkularitet. På denne måten prøver Superfos allerede ved designstadiet å sikre at så lite som mulig skal ende opp som avfall senere i produktet livssyklus.

Fabrikkene til Superfos er nå opptatt med å implementere Operation Clean Sweep, som har som mål å forhindre utslipp av flak, granulat og pulver av plast, som senere kan ende opp i miljøet.
Superfos deltar også aktivt i utvikling av designmanualer for utvikling av gjenvinnbar plastemballasje og oppfordrer til politiske initiativer som kan sikre ensartede systemer for innsamling og sortering av avfall.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!